Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Provincie eens met OvV: actievere bescherming gezondheid omwonenden van industrie

De provincie Noord-Holland is het eens met de lessen, die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) trekt over de bescherming van gezondheid van omwonenden van industrie in het algemeen en in het bijzonder rond Tata Steel.

Provincie Noord-Holland 14 april 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De provincie bevestigt dat het een actieve rol heeft in de bescherming van de leefomgeving en gezondheid van inwoners. Dit zegt de provincie in een eerste reactie op het rapport ‘Industrie en omwonenden’ dat de OvV vandaag heeft gepubliceerd.

De OvV heeft aan de hand van 3 bedrijven onderzocht hoe industriële emissies (uitstoot) door bedrijven en overheid worden beheerst en hoe omwonenden daarmee worden beschermd tegen de bijbehorende gezondheidsrisico’s. 1 van de onderzochte bedrijven is Tata Steel IJmuiden.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefomgeving, Milieu en Gezondheid: “Ik onderschrijf de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor een actieve bescherming van een gezonde leefomgeving en gezondheid van omwonenden van industrie. Ik zie dit als ondersteuning van de koers die provincie sinds enige jaren heeft ingezet. Ik vind dat er meer aandacht voor de zorgen van omwonenden over hun gezondheid moet zijn.”

Gezondheid beter in wetgeving verankeren

De provincie vindt dat het hele systeem in Nederland van wet- en regelgeving en beleidsinstrumenten tegen het licht gehouden moeten worden, zodat gezondheid en een gezonde leefomgeving daarin een belangrijkere plek krijgen. 

Vertrouwen

De provincie is het eens met de OvV dat inwoners erop moeten kunnen vertrouwen dat zowel overheid als bedrijven zich verantwoordelijk voelen voor een gezonde leefomgeving. Dat vraagt om een provincie die proactief de leefomgeving en gezondheid van inwoners beschermt en daarover open het gesprek voert met omwonenden. De provincie is blij dat de OvV ziet dat de provincie de afgelopen jaren een actievere houding heeft aangenomen. Tegelijk erkent de provincie dat daarin ook nog grote stappen te zetten zijn en er nog veel te leren valt. 

Bestaande mogelijkheden maximaal benutten

De OvV beveelt aan dat de provincie alle de mogelijkheden die ze binnen het systeem van vergunningverlening, toezicht en handhaving heeft, zo goed mogelijk benut bij de bescherming van de leefomgeving.

Rondom Tata Steel zet de provincie Noord-Holland met het Programma Tata Steel de afgelopen jaren stevig in op een betere bescherming van de leefomgeving in de IJmond. Er is fors geïnvesteerd in extra toezicht, handhaving en aanscherping en actualisatie van de vergunningen van Tata Steel. Daarbij worden de randen van de regels opgezocht.

Met het rapport van de OvV in de hand gaat de provincie opnieuw met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied onderzoeken waar nog ruimte aanwezig is om de leefomgeving beter te beschermen. 

Vervolg

De OvV heeft haar aanbevelingen gericht op het stelsel als geheel en alle betrokkenen daarbinnen. Het adresseren van de aanbevelingen is een gezamenlijke opgave, die de provincie dan ook in gezamenlijkheid graag oppakt. De provincie gaat op een later moment gedetailleerder en concreter in op de aanbevelingen van het rapport in een brief aan Provinciale Staten.

Lees het rapport Industrie en Omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.