Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Praktijkboek Waterbeheer onder de Omgevingswet overhandigd aan minister De Jonge

Professionals in het waterbeheer kunnen vanaf nu oefenen met het Praktijkboek Waterbeheer onder de Omgevingswet. Het boek is geschreven door 25 experts uit de wereld van het waterbeleid en het waterrecht. Enkele redacteuren overhandigden het praktijkboek 15 december aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Aan de slag met de Omgevingswet 15 december 2022

Waterbeheer en de Omgevingswet

Het handboek is een praktisch naslagwerk voor professionals die werkzaam zijn in het waterbeheer en andere geïnteresseerden. Het beschrijft zowel de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor het waterbeheer, als de nieuwe manier van samenwerken. Daarnaast staat het vol met nuttige kennis en voorbeelden.

25 Experts uit de wereld van het waterbeleid en het waterrecht leverden er een bijdrage aan. Peter de Putter (Sterk Consulting), Willem Wensink en Herman Havekes (beiden Unie van Waterschappen) vormden de redactie. Willem Wensink: 'We hopen als redactie dat dit praktijkboek als een handige gids de lezer door de nieuwe Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor het waterbeheer heen leidt. En zo een succesvolle uitvoering van de wet bevordert.'

De Omgevingswet, die nog ingevoerd moet worden, brengt wijzigingen met zich mee voor de waterbeheerders. Zo verdwijnt onder meer de Waterwet. Het waterrecht dat nu in de Waterwet is opgenomen, komt straks grotendeels terug in de nieuwe Omgevingswet die 26 wetten bundelt over de fysieke leefomgeving.

Belang van water

Water en bodem worden steeds meer sturende elementen voor de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Er moet ruimte komen voor honderdduizenden woningen, voor natuur en landbouw, voor onze energievoorziening en onze economie. Een toekomstbestendige inrichting vergt een delicate balans tussen water en klimaat. Hierbij gaat de Omgevingswet helpen, omdat de regelgeving gebundeld is in een vereenvoudigd en modern stelsel van regels en wetten voor ruimtelijke projecten. Op deze manier kan gemakkelijker gebiedsgericht gewerkt worden. De Omgevingswet voorziet ook in 1 digitaal loket, zodat iedereen snel kan zien wat er kan en mag in de leefomgeving. Zo kunnen bedrijven en bewoners snel en gemakkelijker een vergunning aanvragen en een project starten.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.