Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Positief over meer sturingsmogelijkheden overheid op betaalbare woningen

Het kabinet wil dat de overheid meer sturing kan geven aan de volkshuisvesting. Dan kunnen Rijk, provincies en gemeenten zorgen dat er voldoende woningen zijn voor de juiste mensen. Daarvoor heeft minister De Jonge een wetsvoorstel gemaakt. Aedes onderschrijft dat er meer regie op een evenwichtige woningvoorraad nodig is en dat het wetsvoorstel daarvoor meer mogelijkheden biedt. Het zal er vooral van afhangen hoe rijk, provincies en gemeenten er gebruik van gaan maken.

Aedes 17 februari 2023

Blog

Blog

Lees de samenvatting van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting

Voorstel Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting

De afgelopen jaren hebben laten zien dat de optelsom van lokale keuzes niet leidt tot een evenwichtige woningmarkt. Het kabinet wil dat de overheid er meer op kan sturen. De Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting (Wvrv) moet gemeenten, provincies en het rijk de instrumenten geven om dat gecoördineerd te doen. De nieuwe wet richt zich op 3 maatschappelijke opgaven:

Zorgen voor voldoende betaalbare woningen en woningbouwlocaties
Rijk, provincie en gemeenten maken volkshuisvestingsprogramma’s, die op elkaar aansluiten. Daarin staat de woningbouwprogrammering en wordt ingegaan op evenwicht in de woningvoorraad. Twee derde van de nieuwbouw (koop, middenhuur en sociale huur) moet in het segment betaalbaar vallen. In gemeenten met een relatief laag percentage sociale huurwoningen moet van de nieuwbouw ten minste 30% sociale huur zijn. Rijk en provincie kunnen instrumenten uit de Omgevingswet inzetten om de volkshuisvestingsdoelen te bereiken. Het belang van woningzoekenden krijgt een zwaarder gewicht in procedures.

Zorgen voor voldoende betaalbare woningen en een evenredige verdeling daarvan
Er moet een evenwichtige verdeling in de woningvoorraad komen. Er komt een nieuwe definitie voor sociale huur. Gemeenten worden verplicht afspraken te maken met andere gemeenten in de regio over de verdeling van urgente woningzoekenden.

Verstevigen van de lokale prestatieafspraken.
Corporaties dragen naar redelijkheid bij aan het gemeentelijk volkshuisvestingprogramma. Er komt meer wederkerigheid tussen gemeenten, corporaties en huurderorganisaties. Zo kan iedere partij voortaan terecht bij de adviescommissie voor geschillen over de prestatieafspraken. Bij het maken van prestatieafspraken worden voortaan zorgpartijen betrokken. Het is de bedoeling dat woningmarktregio’s samen gaan vallen met provinciegrenzen.

Aedes: wet geeft overheid meer mogelijkheden

Ook Aedes vraagt al langer om meer regie op de volkshuisvesting en ze onderschrijft de doelen van het wetsvoorstel. Rijk, provincies en gemeenten krijgen daarvoor meer instrumenten. Het is natuurlijk de vraag hoe zij die straks inzetten. Aedes betreurt het wel dat de doelstelling om te werken naar 30% sociale huurwoningen in iedere gemeente in de wet is afgezwakt. Daarnaast creëert de nieuwe definitie voor sociale huur geen gelijk speelveld voor marktpartijen en corporaties. Er is bijvoorbeeld geen verplichting voor particuliere verhuurders ook urgenten woningen toe te wijzen.

Consultatie

Op 16 februari 2023 is het wetsvoorstel gepubliceerd en de consultatie gestart . Tot 30 maart 2023 kunnen belanghebbenden een reactie op het wetsvoorstel geven. Aedes raadpleegt de woningcorporaties die lid zijn van de vereniging en stelt op basis van hun feedback een consultatiereactie op.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.