Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Politieke actie nodig naar aanleiding van stikstofuitspraak voorzieningenrechter

Afgelopen week heeft de voorzieningenrechter in Noord-Nederland een uitspraak gedaan in een zaak tussen de provincie Friesland en MOB. Een Friese melkveehouder heeft onlangs geïnvesteerd in een systeem met emissiereducties ten behoeve van intern salderen. De provincies heeft dat toegestaan maar de rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat onvoldoende zeker is dat de reducties ook daadwerkelijk gehaald worden. Daarmee wordt het door het Ministerie van I&W gehanteerde systeem van RAV-erkenning onder grote druk gezet. Gevolg is dat investeringen in technologie en innovatie stilvallen terwijl dat juist een belangrijke route op weg naar een oplossing voor de stikstofcrisis is.

LTO Nederland 15 maart 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

“LTO is zeer beducht voor de gevolgen van deze uitspraak voor zaken zoals vergunningverlening, vrijstelling voor beweiden en bemesten en het legaal houden van de PAS-melders,” aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland & Omgeving bij LTO Nederland.

De belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot de ontstane situatie zijn:

  1. De overheid heeft zich in de meest recente wet gecommitteerd aan het legaal houden van de PAS-melders en knelgevallen. Die politiek-juridische realiteit blijft door de aangenomen stikstofwet onverkort overeind. Sterker nog; ze wordt door deze uitspraak alleen maar urgenter. LTO adviseert alle melders en knelgevallen zich te blijven melden.

  2. LTO verzoekt de provincie Friesland met klem hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak.

  3. LTO treedt in overleg met de ministeries van I&W en LNV over de deugdelijkheid van de onderbouwing van de gevoerde juridische argumentatie. Het is van belang inzicht te krijgen in de onderbouwing om te bepalen wat wel en wat niet is ingebracht bij de rechtszaak  en welke onderbouwing straks aangeleverd wordt bij Raad van State.

  4. We dringen bij de wetgever aan op een betere onderbouwing voor de vrijstelling voor bemesten en beweiden in een goed juridisch kader zodat deze kernactiviteiten van het boerenbedrijf onverkort vergunningsvrij blijven.

Voor dit alles geldt grote urgentie. Elshof: “De sector, maar breder alle economische ontwikkeling in Nederland, kan het zich niet permitteren dat er via procedures van partijen zoals MOB steeds opnieuw grote onzekerheid ontstaat over ontwikkelruimte en perspectief. Dat maakt gezonde bedrijfsvoering simpelweg onmogelijk. De overheid heeft een grote verantwoordelijkheid om het juridisch kader zo optimaal mogelijk bestand te maken tegen deze vorm van juridisch vandalisme.”

Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.