Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

P10 Reageert op Miljoenennota: ''Het moment om samen problemen aan te pakken''

“Er moet perspectief zijn voor alle mensen, voor mensen uit steden én voor mensen van het platteland.” De inmiddels 30 plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, zijn blij dat de Koning deze woorden uitsprak in de troonrede. En dat het kabinet al het mogelijke zal moeten doen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van het stikstofprobleem. De Koning legde de bal daarbij niet alleen bij de landbouw, maar net zo goed bij de industrie en mobiliteitssector.

P10 21 september 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Een zorgvuldige en op het gebied gerichte aanpak is dé aanpak waar de P10 voor pleit. Samen met de gebruikers van de gebieden; de mensen die er wonen, ondernemen, verblijven. Niet alleen het terugbrengen van de totale stikstofuitstoot moet het doel zijn. De P10 pleit voor een aanpak waarbij ruimte is voor innovatie, voor het combineren van meerdere functies en diensten op de landbouwbedrijven en voor maatwerk. De werkelijke uitstoot per bedrijf is het uitgangspunt. “Want alleen door op deze manier -en van onder-op- te werken kan ingezoomd worden op de lokale situatie. En alleen dan kunnen passende afspraken gemaakt worden, afspraken op maat. Die afspraken zijn efficiënt en leveren wat op”, aldus P10 Voorzitter Harry Scholten.

Daarnaast pleit de P10 ervoor om snel perspectief te bieden aan de agrarische sector. Dat is hard nodig om de maatschappelijke onrust verminderen.

In de miljoenennota is het ‘Transitiefonds landelijk gebied’ opgenomen. Doel van dit fonds is een vitaal platteland. Harry Scholten: “Ik roep Den Haag op om niet allerlei nieuwe transities aan te jagen, maar kijk naar alle gebiedsprocessen die al lopen. En zorg ervoor dat daarvoor binnen afzienbare tijd, daadwerkelijk geld voor vrijkomt. Er zijn, ook vanuit P10 gemeenten, al diverse plannen ingediend en goedgekeurd, maar nu willen we ook boter bij de vis!” Deze oproep doet de P10 vanuit de overtuiging dat het de onrust in de landbouw verlaagt en hard nodig is voor het opbouwen van vertrouwen. Snelle actie en daadkracht is nodig!

Zie ook

Rijksbegroting 2023 in licht van koopkracht en grote toekomstopgaven

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.