Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Overzicht van belangrijke functies lokale software beschikbaar

De invoering van de Omgevingswet vraagt om een goed werkende keten van lokale processen en software met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Voor softwareleveranciers en bevoegd gezagen is het van belang te weten wat voor de decentrale software de functionele eisen voor inwerkingtreding zijn. Voor dit laatste is de Functionele set inwerkingtreding Omgevingswet opgesteld en vanaf nu beschikbaar.

Aan de Slag met de Omgevingswet 3 mei 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De set komt voort uit samenwerkingsafspraken tussen vertegenwoordigers van stedenbouwkundige bureaus, Geo-ICT-branche, softwareleveranciers samen met diverse vertegenwoordigers vanuit het programma Aan de slag met de Omgevingswet waaronder de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen. Alle genoemde partijen droegen bij aan de totstandkoming ervan.

Het overzicht biedt een leidraad voor softwareleveranciers en bevoegd gezagen bij de inrichting van de lokale informatievoorziening. Samen met het traject Indringend Ketentesten (IKT) brengt dit ons weer een stap verder bij de invoering van de Omgevingswet.

Afstemmen van prioriteiten en oplossen van mogelijke problemen

Aan de hand van de functionele set kunnen softwareleveranciers en gemeenten, provincies en waterschappen met elkaar de prioritering en planning afstemmen. Organisaties moeten bepaalde werkprocessen bij inwerkingtreding op enige wijze kunnen uitvoeren. Wanneer tijdig blijkt dat software onvoldoende ondersteuning biedt, kan de organisatie gebruikmaken van verschillende alternatieve oplossingen.

Leeswijzer als belangrijk onderdeel

Om het werken met het overzicht te vergemakkelijken en onduidelijkheden te voorkomen, is een leeswijzer gemaakt. De leeswijzer, opgenomen in het overzicht en zeer relevant voor de gebruikers van de set, geeft een toelichting op de opzet en structuur, de afbakening, de betekenis en het beoogde gebruik.

Functies in het overzicht helpen Indringend Ketentesten (IKT)

De gemeentelijke DSO-keten loopt van het maken (wijzigen) van een omgevingsplan tot het afhandelen van een vergunningaanvraag of melding. De afbeelding toont de keten zoals hij hoort te werken in 11 stappen.

In april 2022 is een begin gemaakt met het Indringend Ketentesten als mijlpaal in de Hoofdroute 2022. Het overzicht geeft op hoofdlijnen weer wat de onderwerpen zijn die in de keten getest worden. De ordening van functies is gebaseerd op het ketenmodel Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zoals dat de afgelopen 2 jaar al is gebruikt in de IBAT-testen. Op deze manier is de samenhang geborgd tussen de te testen onderwerpen.

Constructief samenwerken

Voor verantwoorde inwerkingtreding op 1 januari 2023 is het van belang om blijvend met elkaar ervaring op te doen en constructief samen te werken. De komende maanden zal regelmatig informatie verschijnen op basis van de inzichten van alle betrokken partijen. Het huidige overzicht is samengesteld met de inzichten van dit moment.

Meer informatie

Hoofdroute 2022; mijlpalen en samenhang

Werkdocument samenwerking stedenbouwkundige bureaus, softwareleveranciers, Rijk en overheden

Leeswijzer en overzicht Functionele set inwerkingtreding Omgevingswet

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.