Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Overijssel verlengt Natuurbeheerplannen

De provincie Overijssel verlengt de beheerplannen voor 18 Natura 2000-gebieden met maximaal zes jaar. Binnen de looptijd van het verlengde Natura 2000-beheerplan wordt een nieuw, herzien beheerplan vastgesteld.

Provincie Overijssel 11 april 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Gedeputeerde Staten hebben op 29 maart 2022 de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden Aamsveen; Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek; Boetelerveld; Borkeld; Buurserzand & Haaksbergerveen; De Wieden; Dinkelland; Engbertsdijkvenen; Landgoederen Oldenzaal; Lemselermaten; Lonnekermeer; Oldematen & Veerslootslanden; Sallandse Heuvelrug; Springendal & Dal van de Mosbeek; Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht; Weerribben; Vecht- en Beneden-Reggegebied en Witte Veen met maximaal zes jaar verlengd. De beheerplannen voor deze 18 Natura 2000-gebieden lopen af tussen 8 april 2022 en 9 mei 2025. Binnen de looptijd van een verlengd Natura 2000-beheerplan stellen Gedeputeerde Staten een nieuw, herzien beheerplan vast. Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben ingestemd met het verlengen van het beheerplan voor Natura 2000-gebied De Wieden. Het Vollenhovermeer, onderdeel van Natura 2000-gebied De Wieden, ligt in de provincie Flevoland.

In de Wet natuurbescherming is bepaald dat voor Natura 2000-gebieden een Natura 2000-beheerplan moet zijn vastgesteld. Een Natura 2000-beheerplan beschrijft het Natura 2000-gebied, de te behalen Natura 2000-doelen en wat er nodig is om deze te realiseren. Beheerplannen hebben een looptijd van zes jaar. Gedeputeerde Staten kunnen het beheerplan eenmalig met maximaal zes jaar verlengen.

Waarom verlengen

Gedeputeerde Staten hebben de beheerplannen verlengd omdat er diverse ontwikkelingen gaande zijn, waaronder de Gebieds Gerichte Aanpak (GGA) stikstof en de actualisatie van de Natura 2000-doelen. Verder is meer tijd nodig voor het evalueren van de resultaten van de huidige beheerplannen en om de nieuwe beheerplannen voor te leggen aan betrokkenen in en rondom de Natura 2000-gebieden. De Natura 2000-doelen in de beheerplannen zijn nog steeds actueel. Het verlengen van de beheerplannen betekent dat de huidige beheerplannen geldig blijven totdat het nieuwe beheerplan is vastgesteld. Dit geeft duidelijkheid voor betrokkenen in en rondom de Natura 2000-gebieden.

Tussentijds wijzigen van een Natura 2000-beheerplan

Wijzigingen, die niet kunnen wachten tot een nieuw beheerplan, kunnen met een addendum in het beheerplan worden opgenomen. Gedeputeerde Staten gaan voor het beheerplan voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben een addendum opstellen voor het uitvoeren de natuurherstelmaatregelen voor de grote karekiet en voor het graven van petgaten. In de procedure van vaststellen van een addendum is inspraak, bezwaar en beroep mogelijk.

Bezwaar maken

Het besluit tot verlengen van de beheerplannen voor 18 Natura 2000-gebieden met maximaal 6 jaar is gepubliceerd in het provinciaal blad.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.