Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Overheid en stedenbouwkundige bureaus starten project voor snelle implementatie omgevingsplan

Om gemeenten te helpen hun gebiedsontwikkelingen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vorm te geven, is het project ‘Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie’ gestart. Dit project levert een bruikbare voorbeeldaanpak op voor het opstellen van het omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of het bestemmingsplan binnen de Crisis- en herstelwet (Chw).

Aan de slag met de Omgevingswet 22 juli 2022

Het uitwerken van de voorbeeldaanpak is een initiatief van de samenwerkende stedenbouwkundige bureaus (verenigd in Kennislab Omgevingswet), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Geonovum en het programma Aan de slag met de Omgevingswet (ADS).

Gebiedsontwikkeling in omgevingsplan

Gemeenten moeten, zodra de Omgevingswet in werking treedt, in staat zijn om gebiedsontwikkeling in een omgevingsplan vorm te geven. Daarvoor moeten zij met de STOP /TPOD-standaarden kunnen werken (1). Naar verwachting zijn niet alle gemeenten na de inwerkingtreding direct zo ver dat zij een wijziging van het omgevingsplan op basis van de nieuwe STOP/TPOD standaard in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kunnen publiceren (2).
Voor deze gemeenten is het mogelijk voor het gehele grondgebied de Chw-status aan te vragen (3). Zij kunnen dan een Chw-plan met verbrede reikwijdte maken dat inhoudelijk voldoet aan de voorwaarden voor een omgevingsplan.
Dit Chw-plan kan met behulp van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel(-IMRO) nog worden gepubliceerd conform de IMRO-standaarden (4). Op termijn moeten de gemeenten dit Chw-plan  omzetten naar STOP/TPOD.  Naast het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ook het moment waarop het besluit in ontwerp ter inzage kan worden gelegd van belang. Dit laatste moment is niet precies te bepalen. De Chw-status biedt in dat geval de flexibiliteit die nodig is.

Keuzemogelijkheden

Om de verschillende mogelijkheden voor aanpassing van het omgevingsplan effectief in te kunnen zetten, helpt het als de keuzemogelijkheden worden ingekaderd. Dit kan zonder dat daarbij de beleidsmatige afwegingsruimte wordt beperkt.

Het project ‘Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie’ werkt voorbeelden uit voor zowel het opstellen van een wijzigingsbesluit en een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) conform de nieuwe STOP/TPOD standaard, als voor het toepassen van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen met behulp van TAM-IMRO (5). Gemeenten en stedenbouwkundige adviesbureaus kunnen de uitgewerkte voorbeelden direct hergebruiken.

Welke instrumenten?

Het project levert de volgende producten en adviezen op:

 1. Een overzicht en afwegingskader wanneer een omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of een bestemmingsplan (gewoon of Chw) wordt toegepast en welke standaard (STOP/TPOD of TAM-IMRO) wordt gebruikt.

 2. Een basis structuur/opbouw van het omgevingsplan, voortbouwend op de geconsolideerde versie van de staalkaarten van de VNG.

 3. Sets met direct bruikbare (voorbeeld-)regels voor veelgebruikte activiteiten in het omgevingsplan.

 4. Adviezen over het annoteren van activiteiten in het omgevingsplan, zodat het plan optimaal gevisualiseerd kan worden in de viewer en de basis kan vormen voor het maken van toepasbare regels.

 5. Een aanpak hoe zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden aan het gemeentelijk omgevingsplan.

 6. Adviezen en voorbeelden voor het verwerken van voorbereidingsbesluiten en andere omgevingswetbesluiten van ‘hogere’ overheden door gemeenten in hun omgevingsplan.

 7. Een opleidingscurriculum voor gemeenteambtenaren en hun adviseurs om met de instrumenten en de beschreven aanpak te werken.

Bronnen

 1. https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/juli/overheid-stedenbouwkundige-bureaus-starten-project/#begrip-inhoud-188757

 2. https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/juli/overheid-stedenbouwkundige-bureaus-starten-project/#begrip-inhoud-192019

 3. https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/totstandkoming/crisis-herstelwet/

 4. https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/tam/tam-imro/

 5. https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/juli/overheid-stedenbouwkundige-bureaus-starten-project/#begrip-inhoud-203057

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.