Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Opmerkingen VNG over de begroting water

Maak de impact van het principe ‘Water en bodem sturend’ op de woningbouwplannen en het landelijk gebied concreet. Dat is een van de aandachtspunten die de VNG namens gemeenten meegeeft aan de Tweede Kamer, voor de behandeling op 21 november van de I en W-begroting op het onderdeel water.

VNG 15 november 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Water en bodem sturend

Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat water en bodem sturend worden in de ruimtelijke planvorming. Onduidelijk is nog wat de impact daarvan is op de woningbouwopgave en het landelijk gebied. Daarom vragen we het rijk om deze impact concreet te maken. Ook bevelen we aan om met gemeenten, provincies en waterschappen een gezamenlijke uitvoeringsstrategie te vormen.

Financiering klimaatadaptatie

Structurele financiering voor gemeentelijke uitvoering van klimaatadaptatie is noodzakelijk om de doelen voor 2050 te halen. In de begroting van het ministerie van I en W en het Deltaprogramma 2023 moet hiervoor ruimte worden gemaakt.

Organisatie van de uitvoering

Er is een gezamenlijk pact voor de uitvoering nodig, omdat er te weinig vakmensen zijn en de uitstroom groter is dan de instroom. Dit vraagt om het effectiever en efficiënter organiseren van de uitvoeringskracht.

Bijlage

Position paper: opmerkingen VNG over de begroting water

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.