Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Onteigening op basis van een globaal plan onder de Omgevingswet, kan dat?

De Kroon meent - op grond van een plan dat op de wet vooruitloopt - van wel. De Kroon overweegt: Over het onteigenen op basis van een Crisis- en herstelwet bestemmingsplan merken Wij het volgende op.

28 juni 2023

Blog

Blog

Het is mogelijk om te onteigenen voor een flexibele of ruime bestemming zoals opgenomen in zo’n bestemmingsplan, mits er een voldoende concreet beeld is van de invulling van het plangebied. Naar Ons oordeel is dat hier het geval: in (de regels en toelichting van) het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan alsmede de zakelijke beschrijving van dit verzoek ter onteigening is duidelijk weergegeven waar de gebouwen en het plein zullen worden gerealiseerd. Op de gronden rust de functie wonen, waarop woningen te realiseren zijn. Uit de plankaart van het stedenbouwkundig plan blijkt hoeveel woningen er waar op de te onteigenen gronden zullen worden gebouwd. In tegenstelling tot wat reclamanten 2 stellen, zijn Wij van mening dat verzoeker met de overgelegde stukken voldoende inzicht heeft verschaft in de door hem voorgestane wijze van planuitvoering op de gronden van reclamanten 2 (zie KB 12 mei 2021, nr. 2021000905, Stcrt. 2021, nr. 28181 inzake onteigeningsplan Monnickendam – Galgeriet 2019).

AKD

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.