Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Onderzoeken geurhinder papierfabriek Renkum afgerond

De drie onderzoeken naar geurhinder van papierfabriek SK Parenco in Renkum zijn afgerond. Het onderzoek van GGD Gelderland-Midden bevestigt het beeld dat een deel van de inwoners van Renkum ernstige geurhinder ervaart.

Provincie Gelderland 3 augustus 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Onderzoeken naar geurhinder

Over geuroverlast van Smurfit Kappa Parenco komen regelmatig klachten binnen. Dat is voor provincie Gelderland en gemeente Renkum reden om in samenspraak met SK Parenco, Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en GGD de geurhinder zo objectief mogelijk in kaart te brengen. Maar geurhinder is lastig te berekenen of te meten met apparatuur. Daarom zijn er 3 verschillende onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken zijn nu afgerond.

Onderzoek GGD

De GGD verzamelde informatie over geurhinder via een digitale vragenlijst en via een geurapp op de mobiele telefoon. Aan de geurapp deden 105 inwoners mee. 119 mensen vulden de vragenlijst over geurhinder en eigen gezondheid in. Driekwart van de respondenten heeft aan beide methodes meegedaan. Het onderzoek liep van juli 2020 tot januari 2021.

Gezondheidskundig onwenselijk

Een derde (32%) van de mensen die de vragenlijst invulde, gaf aan in de afgelopen 12 maanden ernstige geurhinder te hebben ervaren. Het onderzoek met de geurapp laat zien dat dit met name in het gebied tot ongeveer 1.000 meter van SK Parenco zo is.

Een ander onderzoek laat zien dat 18% van de respondenten tot een afstand van maximaal 1.000 meter van SK Parenco ernstige geurhinder ervaart. De GGD concludeert dat de geurhinder in Renkum, vooral in het gebied tot 1.000 meter van de fabriek, “gezondheidskundig onwenselijk” is.

Smurfit Kappa Parenco

De resultaten van de onderzoeken zijn onderwerp van overleg tussen gemeente, provincie en SK Parenco. Daarnaast worden de onderzoeken besproken met omwonenden in de lopende omgevingsdialoog. SK Parenco heeft aangegeven onverminderd door te gaan met het nemen van acties die geurhinder kunnen verminderen. De afgelopen jaren is daarmee de geuroverlast al afgenomen.

Onderzoeken

Objectivering geuronderzoeken

Geuronderzoeken ODRA e-noses

Rapportage GGD geuronderzoek

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.