Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Omgevingsveiligheidsbeleid: Risico’s van bedrijven in beeld via aandachtsgebieden

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Parallel aan de ontwikkeling van de Omgevingswet wordt het externe veiligheidsbeleid gemoderniseerd (omgevingsveiligheid). Met de introductie van de Omgevingswet wordt ook het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid van kracht. De beleidsvernieuwing heeft met name betrekking op hoe omgegaan wordt het groepsrisico. Het huidige groepsrisicobeleid wordt in principe vervangen door beleid dat uitgaat van zogenaamde aandachtsgebieden, tenzij een gemeente besluit dat ook het groepsrisicobeleid daarnaast blijft bestaan.

20 januari 2021

Er zijn drie typen aandachtsgebieden, voor: brand, explosie en gifwolk. Met aandachtsgebieden wordt inzichtelijk gemaakt in welk gebied zich bij een incident nog levensbedreigende gevolgen voor personen in gebouwen kunnen voordoen. Elke risicovolle activiteit heeft één of meer aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden worden getoond op een kaart en maken onderdeel uit van omgevingsplannen (voorheen: bestemmingsplannen).

Binnen de aandachtsgebieden moet door de gemeente nagedacht worden over de bescherming van mensen tegen de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen. In een omgevingsplan moet deze afweging al vroegtijdig meegewogen worden bij de toedeling van functies aan locaties en door het eventueel voorschrijven van aanvullende maatregelen. Dit kunnen zowel organisatorische maatregelen zijn zoals risicocommunicatie of omgevingsmaatregelen voor bijvoorbeeld een goede zelfredzaamheid en rampenbestrijding. Maar het kunnen ook bouwkundige maatregelen zijn. Bouwkundige eisen worden voorgeschreven in zogenaamde voorschriftengebieden. Voorschriftengebieden liggen altijd binnen aandachtsgebieden en kunnen het gehele of een deel van een aandachtsgebied omvatten. Bouwkundige voorschriften gelden alleen voor nieuwbouw binnen voorschriftengebieden. Aan de eisen moet worden voldaan door diegene die het gebouw neerzet. Voor zogenaamde zeer kwetsbare gebouwen is het aanwijzen van voorschriftengebieden verplicht.

Op dit moment hebben de adviesbureaus Witteveen+Bos en AVIV in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de aandachtsgebieden voor Seveso-inrichtingen (voorheen: Brzo-bedrijven) berekend en zijn zij bezig om dit ook te doen voor niet-Brzo-bedrijven. Zodra de resultaten bekend zijn, delen zij deze met de betreffende bedrijven. De meeste Brzo-bedrijven hebben hiervan inmiddels een schrijven ontvangen.

Het is zinvol om als bedrijf inzicht te hebben in uw huidige en toekomstige aandachtsgebieden, omdat deze een rol gaan spelen in de ruimtelijke ordening, specifiek in het omgevingsplan. Aandachtsgebieden voor bestaande activiteiten zijn er automatisch als de Omgevingswet in werking treedt. Als een omgevingsplan geen verandering of te weinig groei van deze aandachtsgebieden toelaat, kan dit op twee manieren uitpakken als u uw vergunning wilt wijzigen of uitbreiden:

Het omgevingsplan moet hierop worden aangepast. Dit kost proceduretijd en het is niet zeker dat de gemeente hiermee akkoord gaat.

De gemeente past het omgevingsplan niet aan, waardoor de verandering of uitbreiding niet toegestaan is.

Door nu al inzicht te hebben in uw aandachtsgebieden kunt u tijdig het gesprek met uw gemeente(n) hierover aangaan om ervoor te zorgen dat uw belangen goed worden meegenomen in het omgevingsplan.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.