Menu

Zoek op
rubriek

NVB Zeer kritisch over Amsterdamse BENG

De gemeente Amsterdam heeft eigen BENG-eisen voorgesteld; scherper dan die van het Rijk. De vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord, waaronder NVB Bouw, hebben gezamenlijk hun zienswijze gestuurd aan de gemeente Amsterdam, maar ook aan de VNG en het ministerie van BZK.

NVB 29 september 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

We vragen de gemeente met klem om zich te houden aan de landelijke BENG-eisen. Dit doen we om twee redenen: omdat het géén duurzaamheidswinst genereert, en omdat het de versnelling van de woningbouwproductie frustreert. Met VNG en BZK heeft Aedes onlangs afspraken gemaakt om de woningbouwproductie te versnellen.

Reflecterend op de duurzaamheidstransitie van de afgelopen 25 jaar schrijven Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB Bouw: “…het aanscherpen van de BENG-eisen door een gemeente (is) in onze ogen een achterhaalde reflex, waarbij de milieuwinst minimaal en uiteindelijk zelfs nihil zou kunnen zijn tegen hoge kosten. Vooral in deze eindfase waarin het gebouwgebonden energieverbruik van een BENG nieuwbouwwoning maar een fractie is van een gemiddelde bestaande woning.”

Ook gaan we inhoudelijk in op het Amsterdamse BENG-eis niveau. We stellen:
“Doordat gemeente Amsterdam aanvullende eisen stelt aan zowel BENG 1, BENG 2 als BENG 3
• worden de ontwerpmogelijkheden fors verminderd;
• wordt de gebouwschil suboptimaal;
• wordt extra papierwinkel (óók voor gemeente-ambtenaren) gecreëerd;
• nemen bouwkosten onevenredig toe;
• neemt de CO2-uitstoot NIET navenant af;
• worden het comfort en de gezondheid van bewoners en de portemonnee van kopers-eigenaren benadeeld.”

De kritiekpunten zijn:
•Vertaling zwaarte van EPC 0,2 naar BENG klopt niet
•Amsterdamse aanscherping BENG 1 is suboptimaal
•Aanscherping BENG 1 levert de bewoner geen lagere kosten op
•Effect van BENG 1 en TOjuli niet in Amsterdamse weging meegenomen
•Meerkosten van Amsterdamse BENG-eisen
•Invloed op bouwproductie

“De vier brancheverenigingen hechten aan landelijke uniforme energie-eisen. Op die wijze kunnen we sneller en op grotere schaal prijstechnisch gunstige woningconcepten ontwikkelen en realiseren. Het streven is het tot nul terug brengen van de CO2-uitstoot van woningen. We vragen de gemeente Amsterdam om niet rücksichtlos aan BENG knoppen draaien. Aandraaien van de BENG 1 eis is suboptimaal, dit brengt géén CO2-reductie, maar brengt wèl extra kosten met zich mee. Dit is zonde van het geld. Denk aan het belang van de realisatie van sociale huur, midden huur en betaalbare koopwoningen. Als bouwbranche vragen we de gemeente met klem om zich te houden aan de landelijke BENG-eisen.

Voorkom vertragingen zoals die zijn ontstaan door de regelwijzigingen bij de stikstof en PFAS problematiek.

Als de gemeente toch af wilt wijken, doe dit dan met een visie waarmee u de toekomstige bewoners mee kunt nemen (EPC 0,2 zegt een bewoner niets). Neem de bewoner als uitgangspunt: leg de nadruk op lage woonlasten. Ondersteun de bewoners door ontwikkelaars en bouwers te vragen in te zetten op bewonerscommunicatie over de installatiepakketten, en programmeer aandacht voor gezondheid en comfort in relatie tot (bijna) energieneutrale nieuwbouw. En tenslotte: ook andere duurzaamheidsthema’s als circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen vragen om aandacht en middelen.”

Klik hier voor de zienswijze van NVB

Eigen BENG-eisen gemeente Amsterdam 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.