Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Noord-Nederland wil voorbereid zijn op droogte

Acht noordelijke overheden en LTO-Noord hebben gezamenlijk de bestuursovereenkomst programma zandgronden Noord-Nederland ondertekend voor de tweede fase van het Deltaprogramma Zoetwater. De partners spreken hierin af om de komende zes jaar 45 miljoen euro te investeren in maatregelen om veerkrachtiger te worden tegen watertekort en extreem weer.

Provincie Drenthe 11 december 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

ollo_E+_via GettyImages

Vanuit het Rijk (Deltafonds) komt er nog eens 15 miljoen bij. De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase van 2016-2021. Dit bestuursakkoord is een mijlpaal, omdat het de eerste keer is dat er voor de zoetwaterregio Noord-Nederland op regionale schaal een gemeenschappelijk programma is opgezet.

Provincie Drenthe heeft een coördinerende rol. Via de provincie worden de beschikbare middelen vanuit het Rijk verdeeld. Gedeputeerde Hans Kuipers: “We nemen maatregelen om meer water vast te kunnen houden zonder overlast te veroorzaken. Dit kan door het aanleggen van boerenstuwen in de sloten, beekherstelprojecten, het verhogen van peilen en het opvangen van regenwater in de kernen. Samen met de andere partijen gaan we stappen zetten om te zorgen voor voldoende water en te werken aan een klimaatveerkrachtige regio. We krijgen hiervoor veel geld van het Rijk. Daar zijn we blij mee!”

Vasthouden van water

Doel van het programma zandgronden is beter voorbereid te zijn op droogte, te zorgen voor voldoende water voor de landbouw en natuur, het voorkomen van wateroverlast en het aanleggen van groen in bebouwd gebied. In grote delen van Drenthe, wordt in de zomer water aangevoerd vanuit het IJsselmeer. Maar er zijn grenzen aan de hoeveelheid water die kan worden aangevoerd. Daarnaast is er geen wateraanvoer in de richting van het stroomgebied van de Drentsche Aa. Met het programma zandgronden komen de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld, Tynaarlo en Groningen, de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s, wetterskip Fryslân en LTO-Noord samen in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem dat beter is voorbereid op weersextremen en waarin watertekorten worden tegengegaan.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.