Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2022

Minister Staghouwer heeft de nieuwe pachtnormen bekendgemaakt die op 1 juli 2022 van kracht worden.

22 juni 2022

Blog

Blog

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen vastgesteld voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen. De hoogst toelaatbare pachtprijzen – ook wel pachtnormen genoemd – zijn voor 2022 berekend op basis van de bedrijfsresultaten van (middel)grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2016-2020.

Nieuwe regionormen

Nederland is onderverdeeld in pachtprijsgebieden. Voor elk van deze gebieden worden de pachtnormen individueel berekend: de regionormen.

De herberekening voor 2022 heeft in 8 van de 14 pachtprijsgebieden voor los bouw- en grasland geleid tot een lagere pachtnorm dan in 2021. De grootste daling geldt voor het Zuidwestelijk akkerbouwgebied (-23%), dat vorig jaar nog de grootste stijging (25%) kende. In 6 pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen in 2022 hoger dan ze waren in 2021. De grootste stijgingen zijn voor het Centraal veehouderijgebied (17%) en het Hollands/Utrechts weidegebied (12%).

Voor tuinland worden twee gebieden onderscheiden: Westelijk Holland en de rest van Nederland. De regionorm is in Westelijk Holland gestegen met 13% naar € 5.094/ha. In de rest van Nederland is de regionorm per hectare met 19% toegenomen naar € 3.598/ha.

Nieuwe veranderpercentages

Naast de nieuwe regionormen, is er voor iedere regio ook een nieuw veranderpercentage. Dit is het percentage waarmee de pachtprijs van lopende pachtovereenkomsten verhoogd of verlaagd mag worden. Deze herziening gaat automatisch in met ingang van het pachtjaar volgende op het tijdstip waarop de nieuwe pachtnormen in werking zijn getreden.

Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland:

Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinland:

Hoogst toelaatbare pachtprijs (euro per hectare) bedrijfsgebouwen naar aard van het bedrijf:

Pachtprijs, regionorm en goedkeuring

Zoals bekend, dient een pachtovereenkomst binnen twee maanden na het aangaan daarvan ter goedkeuring aan de Grondkamer te worden gezonden. Zo lang geen goedkeuring is verkregen, kan de verpachter geen betaling van de pachtprijs vorderen. De Grondkamer toetst onder meer of de overeengekomen pachtprijs niet hoger is dan de pachtnorm. Is dat wel het geval, dan verlaagt de Grondkamer de pachtprijs tot het bedrag van de pachtnorm.

Uitzonderingen

De pachtnormen gelden niet voor pacht van geringe oppervlakten, teeltpacht en geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.