Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Nieuwe Gelderse wijken van de toekomst

7 nieuwe wijken in Gelderland sloten aan bij het programma Wijk van de Toekomst. In het programma werken bewoners samen met hun gemeente en andere initiatiefnemers aan een toekomstbestendige leefomgeving. Ze nemen maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Provincie Gelderland 22 november 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Wijk van de Toekomst

Gelderse bewoners maken hun wijk toekomstbestendig: een Wijk van de Toekomst. Ze willen niet alleen energie besparen en overschakelen op duurzame energie. In een Wijk van de Toekomst kan iedereen prettig wonen en werken, zonder bijvoorbeeld wateroverlast of hittestress. Ook kunnen bewoners van zo’n wijk gebruik maken van duurzaam vervoer. In Gelderland nemen nu 29 wijken, dorpen en of buurten deel aan het programma en nog eens 13 anderen willen zich aansluiten.

Deze nieuwe buurten sloten zich aan bij het programma:

De Glind (gemeente Barneveld)

Malden-Noordoost (gemeente Heumen)

Deest (gemeente Druten)

Dieren-West (gemeente Rheden)

Bronkhorst (gemeente Bronckhorst)

Zelhem (gemeente Bronckhorst)

De Mosterdhof (gemeente Westervoort).

Aansluiten bij het programma

Het is een enorme opdracht om te werken aan een toekomstbestendige leefomgeving. Dit vraagt tijd, energie en ook financiële middelen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen met deze veranderingen. We hopen daarom dat in 2022 nog meer Gelderse wijken, dorpen of buurten aan het programma meedoen. Het programma Wijk van de Toekomst biedt op veel vlakken ondersteuning in het proces van verduurzamen en vergroening. Deelnemers wisselen onderling kennis uit als een lerende community, waardoor maatregelen sneller worden uitgevoerd. Alle buurten, wijken of dorpen die interesse hebben zijn welkom om deel te nemen aan het programma of een kennissessie.

Vernieuwde website Wijk van de Toekomst

Het programma Wijk van de Toekomst presenteert met trots haar nieuwe huisstijl en website. Er is hard gewerkt om Wijk van de Toekomst klaar te maken voor groei. Deze is zichtbaar in de toegankelijke en actiegerichte communicatie, waarin de belangrijke rol van de wijkcoalitie centraal staat. Die wijkcoalitie bestaat uit een samenwerking tussen actieve bewoners, gemeenteambtenaren, netwerkbeheerders, woningcorporaties en andere betrokkenen die werken aan hun gezamenlijke doelen.

Verduurzamen van de gebouwde omgeving in Gelderland

Tot 2030 moeten zeker 500.000 huizen duurzamer worden gemaakt. Dat betekent dat huizen niet meer verwarmd worden door boilers op aardgas, maar door warmtenetten, warmtepompen of infrarood-panelen. Ook de elektriciteit die in de huizen wordt gebruikt is duurzaam opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. Provincie Gelderland, bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties werken hard aan een duurzame gebouwde omgeving. We helpen met Wijk van de Toekomst mee om deze doelen te halen. Met de wijken die zich al hebben aangesloten, doen we ervaring op om de verandering in 1.600 wijken in Gelderland te versnellen. Zodat we klaar zijn voor de toekomst.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.