Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Nieuwe CBS-data geven beeld van kans op energiearmoede

Het CBS heeft data gepubliceerd over energiearmoede. Die kunnen gemeenten gebruiken voor de plannen die zij voor eind 2021 moeten opleveren om wijken aardgasvrij te maken of te verduurzamen, naast al bekende tools voor inzicht in maatschappelijke kosten en kosten voor eindgebruikers en gemeenten.

VNG 26 januari 2021

Artikelen

Artikelen

De nieuwe datasets geven inzicht in: 

  1. Laag inkomen, hoog verbruik: het percentage huishoudens in een buurt dat een laag inkomen heeft en een hoog gasverbruik

  2. Energiequote: het percentage huishoudens in een buurt dat 8% of meer van het inkomen kwijt is aan de energierekening

  3. Financiële draagkracht: de financiële bezittingen van huishoudens met een koopwoning

De eerste 2 geven een indicatie van de plekken waar mensen in de knel kunnen komen als de gasprijzen stijgen, de laatste geeft aan of huishoudens in een buurt überhaupt geld beschikbaar hebben dat ze eventueel kunnen inzetten voor verduurzaming. Dataset 1 en 2 zijn inmiddels opgenomen in de Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving van de VNG (DEGO). 

Risico op energiearmoede

Op landelijk niveau blijkt dat er aanzienlijke verschillen tussen de buurten zijn. Als in buurten veel huishoudens zijn met een laag inkomen en een hoge gasrekening, bestaat het risico dat huishoudens in de knel komen als de gasprijzen gaan stijgen. Wanneer dit eigenaren van een koopwoning zijn, hebben ze misschien minder of geen financiële ruimte om hun woning te isoleren. 

Een hoog aandeel huishoudens met kans op energiearmoede wil overigens niet zeggen dat dit wijken zijn die voorlopig niet aan de beurt zijn. Voor sommige gemeenten kan het juist een reden zijn om met deze wijken te beginnen en daar gericht beleid te voeren tegen energiearmoede. Deze gegevens over (de kans op) energiearmoede kunnen gemeenten dus meenemen als afweging bij het selecteren van de wijken waarmee ze voor 2030 aan de slag willen. 

Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving

DEGO is ontwikkeld door de VNG om gemeenten te ondersteunen bij het werken aan de energietransitie in de gebouwde omgeving. De dataviewer is primair bedoeld voor beleidsmedewerkers bij gemeenten die zich bezighouden met de energietransitie in de gebouwde omgeving. DEGO is aanvullend op de Leidraad van het ECW.

Meer informatie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.