Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Nieuw IPCC rapport

Dinsdag 4 april publiceerde het IPCC een klimaatrapport waarin oplossingen en leidraden worden gepresenteerd om klimaatverandering tegen te gaan. De landbouw- en landgebruikssector draagt volgens het IPCC tussen de 13-20% bij aan de broeikasgasemissies. Tegelijkertijd merkt de sector de klimaatverandering en de negatieve gevolgen hiervan. Boeren en tuinders zijn onmisbaar bij het reduceren en vastlegging van broeikasgassen.

LTO 8 april 2022

Het IPCC benoemt verschillende oplossingen als het verminderen van de uitstoot van methaan en lachgas en tegelijkertijd het vergroten van de CO2 vastlegging door beperking van veenoxidatie, beter bodembeheer en productie van groene grondstoffen waarin koolstof opgeslagen blijft. LTO voegt daar graag ook duurzame energieproductie en gebruik kunstmestvervangers aan toe, waarmee boeren en tuinders bijdragen aan de reductie van fossiele brandstoffen. Daarnaast zullen vanuit de vraagkant consumenten, retailers en ketenpartijen de duurzamere keuze moeten maken en voedselverspilling tegengaan, aldus het IPCC.

Een Nederlandse IPCC-auteur waarschuwt voor het verplaatsen van productie naar andere landen wat onder de streep meestal leidt tot hogere emissies. LTO onderschrijft dat Nederlandse boeren en tuinders erg klimaatefficiënt zijn. Opkoop en verplaatsing van productie naar het buitenland is daar dus geen oplossing voor– zo behaal je nooit de mondiale klimaatdoelstellingen.

Het IPCC benoemt ‘duurzaam intensiveren’ van het gebruik van landbouwgrond als belangrijke maatregel. Hiermee blijft er meer areaal beschikbaar voor natuurlijke ecosystemen, dit beperkt de methaan- en lachgasemissies. Wat LTO betreft is dit een les om in acht te nemen, we vragen het kabinet om de ogen niet te sluiten voor het belang van een kwalitatief hoogwaardige en kennisintensieve Nederlandse land- en tuinbouw. De Nederlandse land- en tuinbouw kan laten zien hoe duurzaamheid en een intensieve productiewijze gecombineerd kan worden waarmee klimaatneutraal voedsel- en groen de weg vindt naar consument, bouw- en energiesector. Dit kunnen boeren en tuinders echter niet alleen. Alleen met een bestendig verdienvermogen kan een boer of tuinder met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Innovatie en kennisverspreiding zijn hiervoor sleutel. LTO vraagt voldoende facilitering voor deze boer en tuinder. Alleen met goede verdienmodellen kan zo de transitie ook echt doorgemaakt worden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.