Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Natura 2000-maatregelen voor de Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen wordt een aantal maatregelen uitgevoerd voor de Natura 2000-doelstellingen. Dit is van belang om een aantal vogelsoorten te behouden en te beschermen.

Provincie Flevoland 10 juli 2020

Deze maatregelen zijn:

  1. Reset van het moerasgebied in het westelijk deel voor de ontwikkeling van 500 ha nieuw rietmoeras.

  2. Maatregelen in het grazige deel door meer ondiep water en nat grasland.

Reset moerasgebied

Inmiddels is gestart met de uitvoering van de moerasreset met als doel meer rietland en een beter leefgebied voor moerasvogels. Er is een nieuwe stuw geplaatst om het waterpeil te beheren voor de ontwikkeling van meer rietland. Je ziet op drooggevallen plaatsen nu al gele moerasandijvie verschijnen. Het gehele proces van de moerasreset duurt ten minste 4 jaar. In deze tijd komt het jonge riet tot ontwikkeling. Na de moerasreset volgt een natuurlijker beheer van het waterpeil. In de komende tijd, na het broedseizoen, wordt het waterpeil actief verlaagd.

Grazige deel

Met de uitvoering van de maatregelen in het grazige deel van Oostvaardersplassen wordt een volgende stap gezet in de natuurontwikkeling als in de mogelijkheden voor natuurbeleving. Voor de natuurontwikkeling komen in het gebied vanaf 2021 onder meer vispassages en poelen. Voor de natuurbeleving kijken we naar de mogelijkheden voor recreatieve voorzieningen.

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie