Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Monitoring Omgevingswet en Wkb: uitvraag start in april

Sinds 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) gestart. Om de werking en effecten van deze wetten de komende jaren te kennen, is monitoring van belang. De VNG heeft op verschillende onderwerpen monitoring opgesteld en de uitvraag hiervoor bij gemeenten start in april 2024.

VNG 21 maart 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De monitor Omgevingswet en Wkb is voor de VNG een belangrijk middel om data op te halen uit het land. Met deze gegevens kan de VNG het gemeentelijk belang vertegenwoordigen in de interbestuurlijke discussie en onderbouwing geven aan de evaluatiecommissie van de effecten die de Omgevingswet en de Wkb in de praktijk van het gemeentelijk domein teweegbrengen. Tevens biedt het een bijdrage aan de onderbouwing richting het rijk voor eventuele extra financiële compensatie.  

Voor u als gemeente heeft het meedoen aan de monitor positieve effecten. Zo krijgt u onder andere meer inzicht in gemaakte beleidskeuzes en de gevolgen daarvan op bijvoorbeeld handhavingsdossiers, inzicht in de capaciteit die u heeft begroot voor eigen personeel en inhuur en ontvangt u referentiegegevens van de ingevulde informatie door andere gemeenten.  

Monitoringsinitiatieven

In de monitoring Omgevingswet en Wkb worden er over verschillende onderwerpen vragen gesteld. Zo zijn er reguliere vragen over de werking van de Omgevingswet, de gemaakte keuzes en de financiële effecten van de Omgevingswet en de Wkb, maar er zijn ook aanvullende vragen opgenomen over de Wkb en participatie.  

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.