Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Monitor Wind op Land: Landelijke doelstelling voor 2022 gehaald

De landelijke doelstelling van 6.000 megawatt (MW) uit het Energieakkoord uit 2013 is gehaald: eind 2022 stond er in Nederland 6.045 MW aan windvermogen op land. Dit staat in de nieuwe Monitor Wind op Land van de RVO. Ook is de verdubbelingsafspraak gehaald voor het deel dat niet gerealiseerd kon worden in 2020.

IPO 8 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Alle provincies hebben gewerkt aan het halen van deze landelijke doelstelling, waarbij in een aantal provincies de doelstellingen ruimschoots gehaald zijn. De landelijke doelstelling is hiermee met 2 jaar vertraging alsnog gehaald, waar dit eerder niet lukte door vertragende factoren. Zoals lange doorlooptijden bij de Raad van State, de impact van radarverstoring en sinds recent de onzekerheid van nieuwe nationale normen. Deze factoren blijven spelen, wat ook het behalen van de doelstelling voor 2030 in gevaar brengt. Gedeputeerde en voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie energie van de samenwerkende provincies Jop Fackeldey “De provincies en gemeenten hebben gezamenlijk hun krachten gebundeld en gericht op het behalen van de doelstelling 6.000 MW windvermogen op land in 2022. Een belangrijke bijdrage aan de klimaatambitie, maar we zijn er nog niet. We zetten nu samen de schouders eronder om meer dan 35 TWh te realiseren in 2030”.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in Nederland in 2030 tenminste 35 terrawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op land opwekken uit zonne- en windenergieprojecten. De gehaalde doelstelling van 6.000 MW uit het Energieakkoord maakt hier een deel van uit. Met het windvermogen eind 2022 van 6.045 MW is het verwachte aandeel 17,9 TWh aan energieproductie bij een gemiddeld windjaar. Er zijn nog verschillende windprojecten op land in de pijpleiding voor 2023. De verwachting is dat het windenergievermogen dit jaar nog met 835 MW toeneemt. De RES-regio’s (Regionale Energie Strategieën) werken aan de uitvoering van hun plannen voor het behalen van de doelstellingen. De verwachting is dus dat er nog nieuwe projecten bijkomen. Daarmee zal de hoeveelheid windvermogen op land toenemen.

Let wel, de huidige doelstelling voor windenergie op land is op basis van de huidige situatie. De verwachting is dat de vraag naar duurzame energie nog toeneemt. Dit, samen met de vertragende factoren, betekent dat alles op alles ingezet moet worden om de doelstelling om de hoeveelheid gerealiseerde TWh te verdubbelen in 2030 te halen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.