Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Met succesvolle leningenruil belangrijke mijlpaal Vestia behaald

Afgelopen week is de leningenruil tussen Vestia en circa 250 corporaties succesvol voltooid; een belangrijke mijlpaal. De corporaties hebben een lening geruild tegen een duurdere lening van Vestia. Hierdoor is de financiële last van Vestia verlicht. Ook wordt na negen jaar de sanering afgerond. Daarnaast hebben diverse corporaties sociale huurwoningen van Vestia overgenomen in een aantal gemeenten. De woningen van Vestia blijven zo behouden voor de sociale huursector. De corporatiesector heeft hiermee in woord en daad solidariteit getoond aan Vestia en de huurders.

Ministerie van BZK 1 december 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De kern van de leningruil is dat dure bestaande leningen van Vestia zijn geruild met goedkopere nieuwe leningen van andere corporaties. Met de ruil worden de renteuitgaven voor Vestia met 28 miljoen euro per jaar verlaagd. De bijdrage van de deelnemende corporaties is uitgekomen op ongeveer 13 euro per verhuureenheid per jaar gedurende de komende 40 jaar.

Einde sanering en splitsing Vestia

Met het oog op de succesvolle leningruil is de negenjarige saneringsperiode op verzoek van Vestia vervroegd afgerond. Saneerder WSW heeft daarbij besloten dat de in 2012 verstrekte saneringsbijdrage van 675 miljoen euro niet hoeft te worden terugbetaald. Als laatste grote stap in het proces zal Vestia zich splitsen in drie lokale corporaties voor Den Haag, Rotterdam en Delft/Zoetermeer. Vestia treft alle mogelijke voorbereidingen om de splitsing per 1 januari 2023 te realiseren.

Overdracht woningen

In 2019 is BZK samen met Vestia, gemeenten, provincies en andere corporaties een traject gestart waarbij bezit van Vestia wordt overgedragen aan andere corporaties. Dit gebeurt in zes zogeheten maatwerkgemeenten: Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Bergeijk, Brielle en Zuidplas. In totaal gaat het daarbij om ongeveer tienduizend woningen. In Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp en Westland heeft de overdracht inmiddels plaatsgevonden. In de overige drie maatwerkgemeenten (Bergeijk, Brielle en Zuidplas) volgt mogelijk op een later moment ook een overdracht van de woningen aan een lokale corporatie.

In Bergeijk is de overdracht zeer ver gevorderd; die vindt naar verwachting dit jaar nog plaats. In Brielle en Zuidplas worden de voorgenomen overdrachten op dit moment verder verkend. De huidige opdracht voor de bestuurlijk regisseur die is aangesteld door BZK loopt tot het einde van dit jaar.

Over Vestia

Vestia is een grote en belangrijke corporatie met tienduizenden huurders, met name in Zuid-Holland. Vestia is de afgelopen negen jaar gesaneerd nadat het in 2011 in de financiële problemen kwam vanwege een omvangrijke en riskante derivatenportefeuille. Samen met verschillende partijen (Aedes, Aw, WSW, BZK) heeft Vestia afgelopen periode hard gewerkt aan een structurele oplossing. Daarbij is ingezet op drie sporen: leningenruil, splitsing van Vestia in drie corporaties en de overdracht woningen in maatwerkgemeenten.

Zie ook

Kamerbrief over leningruil, splitsing en saneringsbesluit Vestia

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.