Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

‘Met goede juridische begeleiding aan de voorkant van een project blijkt toch veel mogelijk’

Wijn & Stael Advocaten start een partnership met PONT | Omgeving. Shanna Derksen, partner bij Wijn & Stael Advocaten en gespecialiseerd in het omgevingsrecht, vertelt over hoe zij naar actuele ontwikkelingen in het ruimtelijk domein kijkt. “Het is noodzakelijk om meer woningen te bouwen, maar initiatiefnemers en gemeenten lopen vaak tegen beperkingen aan als gevolg van regelgeving (zoals soorten- en gebiedsbescherming). Met goede juridische begeleiding aan de voorkant van een project blijkt in de praktijk toch best veel mogelijk”

27 maart 2024

Interviews

Interviews

Kunnen jullie iets vertellen over actuele thema’s waar jullie je op dit moment veel mee bezig houden?
“De Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking is getreden brengt veel nieuwe uitdagingen en kansen met zich. Als Omgevingswetexperts adviseren wij veelvuldig over complexe vraagstukken binnen het omgevingsrecht. Hierbij kan worden gedacht aan het wijzigen van (oude) geluidzones onder de Omgevingswet, hoe om te gaan met wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten en de begeleiding bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. ”

Wat zijn de grootste uitdagingen in het fysieke domein?
“Het fysieke domein kent momenteel veel uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan de woning- of stikstofcrisis. Op deze gebieden liggen ook juridische uitdagingen: hoe kan men ervoor zorgen dat de fysieke leefomgeving op een juiste en haalbare manier wordt vormgegeven en projecten wel doorgang kunnen vinden? Het is noodzakelijk om meer woningen te bouwen, maar initiatiefnemers en gemeenten lopen vaak tegen beperkingen aan als gevolg van regelgeving (zoals soorten- en gebiedsbescherming). Met goede juridische begeleiding aan de voorkant van een project blijkt in de praktijk toch best veel mogelijk.”

Welke ontwikkelingen moeten we zeker in de gaten houden?
“Hoewel het op grond van het oude recht al mogelijk was om een dynamische verwijzing op te nemen in een bestemmingsplan, verwachten wij dat dit onder de Omgevingswet regelmatig(er) zal voorkomen. Het dynamisch verwijzen is echter niet eenvoudig én het is de vraag of de oude jurisprudentielijn rechtstreeks toepasbaar is onder de Omgevingswet. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied in ieder geval goed in de gaten.

Daarnaast blijft het essentieel de regelgeving over klimaat, natuur en duurzaamheid op de voet te volgen. We staan voor grote uitdagingen en de regelgeving over deze onderwerpen zal steeds meer toenemen en complexer worden om klimaatverandering tegen te gaan. De juridische dienstverlening kan op dit gebied niet achterblijven. Up to date kennis over deze onderwerpen is noodzakelijk om deugdelijk advies uit te brengen en bedrijven en overheden te wijzen op de verplichtingen en uitdagingen die zij op dit gebied hebben.”

Waarom hebben jullie gekozen voor PONT | Omgeving?
“PONT | Omgeving is een platform dat een up-to-date overzicht biedt van essentiële regelgeving, juridische uitspraken, politieke ontwikkelingen en discussies met betrekking tot omgevingsrechtelijke kwesties. Wij zijn nauw betrokken bij deze ontwerpen en als partner van PONT | Omgeving leveren wij graag een bijdrage.”

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.