Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Mestafzet buiten de landbouw, 2000-2020

Tot en met 2016 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met daarnaast overige vormen van mestverwerking zoals verbranding.

Compendium voor de Leefomgeving 9 maart 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Export en overige verwerking van dierlijke mest toegenomen

Om aan de wettelijke normen te kunnen voldoen voeren bedrijven die teveel mest produceren dit overschot af. Dit gebeurt naar bedrijven die nog plaatsingsruimte hebben om de mest te gebruiken, naar mestverwerkingsbedrijven en naar het buitenland. Daarnaast wordt een klein deel van de mest afgezet bij hobbyboeren, particulieren en op natuurterreinen. De getransporteerde mest wordt uitgedrukt in hoeveelheden stikstof (exclusief verliezen uit stal en opslag) en fosfaat. De mestverwerking in de vorm van uitvoer van dierlijke mest naar het buitenland nam vanaf 2006 sterk toe.

Wettelijke normen

Door voortschrijdende normstelling is het wettelijk toegestane gebruik van dierlijke mest afgenomen. Bedrijven kunnen daarop reageren door mineralenarmer voer te gebruiken, minder dieren te houden of een groter deel van de mestproductie af te voeren.

Bijlagen

Stikstof in mestafzet buiten landbouw per mestsoort

Bestemming stikstof in dierlijke mest afgezet buiten landbouw

Fosfaat in mestafzet buiten landbouw per mestsoort

Bestemming fosfaat in dierlijke mest afgezet buiten landbouw

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.