Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Meer vergoeding voor opruimen drugsafval

Provincies en waterschappen zijn blij dat het kabinet de vergoeding van opruimkosten na dumpingen van drugsafval voor particulieren en overheden verruimt.

Interprovinciaal Overleg 8 november 2022

Uitgangspunt is en blijft dat de vervuiler betaalt. Maar als het niet lukt deze op te sporen, dan wordt de regeling van kracht. Voor de meeste dumpingen voldoet de huidige regeling al, maar soms zijn de kosten een stuk hoger. De verantwoordelijke minister Yeşilgöz-Zegerius van J&V en staatssecretaris Heijnen van IenW willen met de verruiming voorkomen dat er schrijnende situaties ontstaan.

Hoogte van de vergoeding
Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen nu de helft van de kosten vergoed tot een bedrag van € 25.000. Met de verruiming zal de regeling de helft van de kosten tot € 50.000 vergoeden. Eventuele kosten daarbovenop worden volledig vergoed tot maximaal € 200.000. Particulieren krijgen de kosten volledig vergoed tot maximaal € 200.000. Voor gedupeerden die onder de oude subsidieregeling te maken hadden met een drugsafvaldumping, wordt bekeken of zij met terugwerkende kracht een extra aanvraag kunnen indienen.
Voor drie uitzonderlijke gevallen met grootschalige bodemschade en grondwaterverontreiniging in Noord-Brabant geldt dat de kosten ook het plafond van de verruimde subsidieregeling ruimschoots overschrijden. In deze gevallen financiert het Ministerie van IenW, in samenwerking met betrokken partijen, de kosten om een snellere sanering mogelijk te maken.

Schade aan de kwaliteit van het water

Ook de waterschappen zijn verheugd dat het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor het verwijderen van synthetisch drugsafval. De waterschappen zijn op basis van de algemene zorgplicht verplicht om schade aan het oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. Bovendien kan door drugslozingen op het riool of oppervlaktewater een RWZI ontregeld raken, waardoor deze in het ergste geval stil komt te liggen. Door de verbeterde financiële regeling kan milieuschade aan bodem, grond en oppervlaktewater beter worden voorkomen, doordat er sneller gesaneerd kan worden, ook als er geen schuldige of verantwoordelijke voor de drugsafvaldumping kan worden aangewezen.

Nieuwe Rijksregeling in de maak
Op dit moment wordt ook nog gewerkt aan een nieuwe structurele rijksregeling voor het opruimen van drugsafval. De planning is om deze per 1 januari 2025 in werking te laten treden als vervanging van de huidige subsidieregeling. De nieuwe regeling komt tot stand in overleg met het IPO, de Unie van Waterschappen, de VNG, provincie Noord-Brabant en BIJ12.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.