Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Maatregelen voor Schiphol en LVNL voor overschrijden geluidspunt

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 5 maatregelen op voor het overschrijden van een geluidspunt in 2021. Dat meldt de ILT in het Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol dat vandaag naar de Tweede kamer is gestuurd (1).

ILT 11 juli 2022

Overschrijding grenswaarde geluid 2021

De overschrijding heeft plaatsgevonden bij handhavingspunt 20. Dat punt ligt in het verlengde van de Schiphol Oostbaan en de Buitenveldertbaan. De maatregelen zijn erop gericht om een nieuwe overschrijding bij het handhavingspunt te voorkomen en geluidsoverlast tegen te gaan. De overschrijding is ontstaan door onder meer het groot onderhoud aan de Polderbaan in 2021. Tevoren is door Schiphol ingeschat dat dit niet tot geluidsoverschrijdingen zou leiden, maar het handhavingspunt is de grenswaarde van geluid overschreden. 
 

Anticiperend handhaven

De ILT treedt handhavend op omdat niet voldaan is aan de voorwaarde voor anticiperend handhaven. Het kabinet wil per november 2023 het anticiperend handhaven beëindigen (2). Tot die tijd geldt de opdracht aan de ILT om geen maatregelen aan de sector op te leggen bij overschrijdingen van de grenswaarden voor geluid in handhavingspunten, als de overschrijdingen het gevolg zijn van het vliegen volgens de regels van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS). 
 

NNHS

Om het vliegen over gebieden met dichte woonbebouwing te beperken, zijn er in het NNHS regels voor start- en landingsbanen: de zogenoemde baanpreferentieregels. Het NNHS is nog niet wettelijk vastgelegd, maar de afspraak is dat luchtvaartmaatschappijen al wel zoveel mogelijk vliegen volgens dit systeem. De ILT constateert dat in 2021 niet aan alle baanpreferentieregels van het NNHS werd voldaan. 
 

Handhaven

De geluidsoverschrijding bij handhavingspunt 20 in combinatie met het niet vliegen volgens het NNHS maakt dat de ILT handhavend optreedt en de 5 maatregelen oplegt. Met als doel te voorkomen dat dit jaar opnieuw een geluidsoverschrijding optreedt bij het handhavingspunt. De maatregelen hebben niet de intentie om het vliegen volgens het NNHS te doorkruisen, maar zijn gericht op het beschermen van de omgeving van Schiphol tegen een nieuwe geluidsoverschrijding bij handhavingspunt 20. 
 

Maatregelen

De belangrijkste maatregel is erop gericht dat de luchthaven in 2022 wel aan de geluidsnormen voldoet. 

 • De luchthaven mag tot eind september 86% van de totale geluidsruimte bij het handhavingspunt gebruiken. De resterende geluidsruimte tot 100% kan dan vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 oktober 2022 worden gebruikt. 

 • Voor 1 augustus moeten Schiphol en LVNL een beheersplan indienen bij de ILT ter preventie van nieuwe overschrijdingen. 

 • Vervolgens moeten beide partijen dit plan ook uitvoeren in de praktijk. 

 • Vanaf september moet de luchthaven tweewekelijks rapporteren aan de ILT over het gebruik van de beschikbare geluidsruimte. 

 • En voor 1 oktober moet Schiphol aangeven hoe het onderhoud van banen in combinatie met het gebruik van de geluidsruimte onderdeel is gemaakt van het kwaliteitsmanagementsysteem van de luchthaven.  

Toezicht

De ILT controleert of Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van Schiphol de normen en regels naleven voor milieu en externe veiligheid. Twee keer per jaar stelt de ILT een handhavingsrapport op waarin de resultaten van het toezicht staan. Het gaat hierbij onder meer over de regels voor geluidsnormen, uitstoot van schadelijke stoffen, baangebruik en het voldoen aan vertrekroutes. De resultaten over de 1e helft van het gebruiksjaar (1-11-2021 t/m 30-42022) publiceert de ILT vandaag. Vervolgens maakt de ILT een overzicht over het hele jaar (1-11-2021 t/m 31-10-2022). Dit wordt gepubliceerd in de Staat van Schiphol (3).

Bevindingen uit de Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol over 1e helft 2022

 • In de wettelijke handhavingspunten was de geluidruimte halverwege het gebruiksjaar voor minder dan 50% verbruikt, met name vanwege de nasleep van de COVID-19 pandemie. De gerealiseerde aantallen vliegbewegingen blijven achter bij de gebruiksprognose: voor het etmaal is 37% en voor de nacht is 28% van de geprognotiseerde vliegtuigbewegingen gerealiseerd.

 • De uitstoot van stoffen (emissies) is het eerste halfjaar van gebruiksjaar 2022 onder de geldende grenswaarden gebleven. 

 • In vergelijking met het voorgaande gebruiksjaar is er ongeveer een verdubbeling van de gerealiseerde aantallen vliegtuigbewegingen. De toename van het aantal vluchten in het hele etmaal bedraagt 109%. De toename voor het aantal nachtvluchten bedraagt 79%. 

 • Vanwege de nasleep van de COVID-19 pandemie bleef het aantal nachtvluchten beperkt tot 8.857 vluchten handelsverkeer. Het maximumaantal toegestane nachtvluchten handelsverkeer bedraagt 32.000.

 • De ILT heeft één waarschuwingsbrief gestuurd, gericht op het zonder geldige reden afwijken van vertrekroutes voor de nacht, en één waarschuwingsbrief voor het afwijken van de vertrekroutes voor de dag. De regels voor het routegebruik die voor Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gelden zijn niet overtreden.

 • Er zijn geen overtredingen geconstateerd van de regels voor het baangebruik.

 • De luchthaven Schiphol heeft bij 39 luchtvaartmaatschappijen gecontroleerd of op het platform de in het vliegtuig aanwezige hulpmotor voor de stroomvoorziening (APU) tijdig is uitgezet ten behoeve van de lokale luchtkwaliteit. Daarbij zijn zes afwijkingen geconstateerd. De ILT doet nader onderzoek naar het APU-gebruik en voert inspecties uit op de luchthaven.

 1. https://www.ilent.nl/documenten/rapporten/2022/07/11/halfjaarverslag-milieu-en-externe-veiligheid-schiphol

 2. https://www.ilent.nl/onderwerpen/schiphol/nieuw-normen--en-handhavingstelsel-nnhs

 3. https://magazines.ilent.nl/staatvan/2021/01/index

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.