Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Lucht in Zuid-Holland weer schoner

Voor het elfde jaar op rij is de lucht in Zuid-Holland schoner geworden. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2022. De luchtkwaliteit voldoet overal aan de wettelijke, Europese normen. Toch zet de provincie de komende jaren in op verdere verbetering.

Provincie Zuid-Holland 10 mei 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Al jaren verbetert de luchtkwaliteit in Zuid-Holland geleidelijk, ook in 2020 weer, zo blijkt uit de gegevens die zijn verzameld door het RIVM en DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit komt onder andere doordat wegverkeer schoner is geworden en er betere technieken zijn om uitstoot van industrie te beperken. De provincie draagt hier onder meer aan bij door vergunningen voor uitstoot verder aan te scherpen en luchtkwaliteit mee te nemen bij inkoop en aanbestedingen, projecten voor schone binnenvaart te steunen, nieuwe woningen te plannen rond hoogwaardig openbaar vervoer en op steeds meer trajecten zero-emissiebussen in te zetten. Ook in andere thema’s hebben luchtkwaliteit en gezondheid een plek. Zo hebben de inspanningen van de provincie op het gebied van de energietransitie en duurzame mobiliteit doorgaans ook een gunstig effect, omdat ze bijdragen aan een reductie van de verbranding van fossiele brandstoffen. Daarbij blijken de twee lockdowns in het voor- en najaar van 2020 een positief effect te hebben op de luchtkwaliteit, doordat reisbewegingen (en dus uitstoot) werden beperkt. De verbetering is echter niet volledig veroorzaakt door de lockdowns.

Schone Lucht Akkoord

Gedeputeerde Meindert Stolk (Gezond en Veilig): “Goed om te zien dat de lucht ieder jaar schoner wordt en deze trend maar blijft voortzetten. Het is belangrijk dat we daar met elkaar werk van blijven maken, een gezonde leefomgeving is een groot goed. Ook al voldoen we aan de normen, verbeteren kan altijd. Zo streven we naar een nog schoner en gezonder Zuid-Holland.” De provincie neemt dan ook samen met het Rijk, overige provincies en verschillende gemeenten deel aan het Schone Lucht Akkoord (SLA). Daarin is afgesproken in 2030 te voldoen aan de advieswaarden voor luchtkwaliteit van de World Health Organisation, zoals die golden bij het opstellen van het akkoord in 2019. Het tweede doel is het boeken van een gezondheidswinst van 50% ten opzichte van 2016.

Actieplannen

Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren zet de provincie de eerdergenoemde maatregelen door. Verder ondersteunt zij gemeenten bij de acties die zij nemen op het gebied van luchtkwaliteit. De resultaten worden in de gaten gehouden via monitoring door het RIVM, via het officiële meetnet luchtkwaliteit en via metingen die inwoners uitvoeren op verschillende locaties in de provincie. Ook particuliere bijdragen krijgen een plek in de aanpak. Denk bijvoorbeeld aan houtstook. Dit blijkt een van de voornaamste uitstoters van fijn stof. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak en besteden hier de komende jaren aandacht aan. De provincie ondersteunt hen hierbij via regionale samenwerking.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.