Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

LTO feliciteert bewindspersonen LNV, roept op mét de sector te werken

LTO Nederland roept minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) op om de komende jaren mét de sector aan de slag te gaan. Bij het vervullen van de eervolle, uitdagende en belangrijke verantwoordelijkheid die de bewindspersonen hebben gekregen is steun in het veld onontbeerlijk.

LTO 11 januari 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

“We staan aan de vooravond van een ongekend grote transitie in de inrichting van ons land. Het coalitieakkoord heeft hier een duidelijke koers ingezet, die op punten evenwel vragen en behoefte aan nadere duiding oproept. Om die transitie tot een succes te maken zijn draagvlak en onderling vertrouwen sleutelwoorden,” zeggen LTO-voorzitter Sjaak van der Tak en algemeen directeur Hans Van den Heuvel.

Boeren, tuinders, kwekers en telers werken dagelijks voor een groen en gezond Nederland. Daarmee dragen zij volop bij aan de economie, de werkgelegenheid en het Nederlandse landschap. Het is een prachtig vak en we leveren prestaties om trots op te zijn.

De sector, en daarmee individuele ondernemers en hun gezinnen stonden en staan echter onder zware druk. Door ‘externe factoren’, zoals de coronacrisis en uitdagende marktomstandigheden. Maar ook door wet- en regelgeving en politieke turbulentie. Door vergezichten zonder gedegen uitvoering, door wisselend beleid en het telkens weer verleggen van de koers. Het gevoel van rechteloosheid en frustratie overschaduwt daardoor de goede inzet en resultaten die het ministerie, ook de afgelopen jaren, wel degelijk voor onze boeren en tuinders heeft bereikt.

Realistische en toekomstgerichte oplossingen

LTO staat voor de boeren, tuinders, kwekers en telers die vooruit willen met realistische en toekomstgerichte oplossingen. Oplossingen die ruimte bieden voor uw ondernemerschap, en bijdragen aan het verdienvermogen, stikstofreductie, weerbare teelten, goede waterkwaliteit, klimaat, dierengezondheid en bodemkwaliteit. Dat doe we met onmisbare steun van vele bestuurders, medewerkers en vooral alle leden verspreid over het land.

Van der Tak en Van den Heuvel doen daarom een oproep: “LTO durft verantwoordelijkheid te nemen; dat vragen leden van ons. Dat doen we meestal in partnerschap met andere organisaties – niet alleen bij stikstof, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld gewasbescherming, sociaaleconomisch beleid, klimaat, waterkwaliteit en vele andere dossiers die de toekomst van onze sector en ons land vormgeven. Ik roep u dringend op om de komende vier jaar stappen mét de sector te maken.”

Publicaties

Brief aan minister Staghouwer

Brief aan minister van der Wal

Zie ook

LTO: Analyse coalitieakkoord

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.