Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

LTO: efficiëntie geboden bij legaliseren PAS-melders

Om een einde te maken aan de onzekere situatie waar PAS-melders zich sinds mei 2019 in bevinden, is een voortvarend verloop van het legalisatieprogramma essentieel. Dat zegt LTO Nederland in de reactie op het ontwerpprogramma van het ministerie van LNV voor het legaliseren van PAS-melders. Hoewel het een goede zaak is dat er met het de uitvoering wordt gewerkt aan het legaal houden van PAS-melders, ziet LTO nog enkele zorgpunten in het ontwerpprogramma. Dat ziet onder andere op het tempo van de uitvoering van het programma, en de beschikbare ruimte om PAS-melders te vergunnen. Ook vraag LTO aandacht voor legalisatie van de groep knelgevallen die buiten dit legalisatieprogramma vallen.

LTO 20 december 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

“Al ruim 2,5 jaar verkeren veel agrarische ondernemers in onzekerheid, omdat zij sinds de uitspraak over de PAS geen toestemming meer hebben voor hun bedrijfsactiviteiten. Het is een stap in de goede richting dat er vanuit het ministerie van LNV en de provincies nu verantwoordelijkheid is genomen deze ondernemers legaal te houden: zij hebben immers altijd te goeder trouw gehandeld, en dachten door te voldoen aan de toen geldende regels de juiste papieren te hebben. Het is tijd dat met een efficiënte uitvoering van het legalisatieprogramma nu echt een einde wordt gemaakt aan deze nijpende situatie”, aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland & Omgeving bij LTO Nederland.

Tempo uitvoering en beschikbare ruimte

In de reactie op het ontwerpprogramma geeft LTO Nederland aan dat de termijn van drie jaar voor de uitvoering van het programma te lang is. PAS-melders zitten namelijk tot zij een vergunning krijgen “op slot”, omdat banken geen financiering verstrekken zonder vergunning. Daarnaast spelen er op het moment meerdere handhavingsverzoeken, die de onzekerheid voor ondernemers verder vergroten. LTO Nederland verzoekt daarom om de uitvoering van het programma zoveel mogelijk te versnellen.

Ook de beschikbare ruimte in bepaalde gebieden om PAS-melders te kunnen vergunnen is een punt van zorgen. Bijvoorbeeld gebieden waar de saneringsregeling varkenshouderij niet van toepassing was en veel infrastructurele projecten en woningbouw en weinig veehouderij is. Met name de combinatie van te weinig ontwikkelruimte en de handhavingsverzoeken kunnen ervoor zorgen dat agrariërs in een onmogelijke positie terecht komen. Dat moet voorkomen zien te worden.

Knelgevallen

Naast PAS-melders bestaat er nog een groep ondernemers die niet in het bezit is van de benodigde vergunning, terwijl zij wel te goeder trouw hebben gehandeld. Bijvoorbeeld interimmers, die onder PAS-regels vrijgesteld waren van het doen van een melding, of bedrijven die in de loop van het vergunningentraject gestrand zijn. Hoewel zij buiten dit legalisatieprogramma vallen, wil LTO Nederland dat er voor deze groep ondernemers ook zo snel mogelijk een oplossing komt.

Zienswijze

Begin november maakte minister Schouten bekend het programma voor de legalisatie van meldingen tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vast te stellen. Tot 22 december bestaat de mogelijkheid om met een zienswijze te reageren op het ontwerpprogramma.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.