Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

LTO: APB brengt lobbyresultaat voor glastuinbouw: ODE-heffing omlaag

Na twee dagen vol Algemene Politieke Beschouwingen (APB) brachten de stemmingen op donderdagnacht goed nieuws voor de glastuinbouw. In een aangenomen motie wordt de ODE-heffing verlaagd op elektriciteit. Dit is een punt waar LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland lang op hebben aangedrongen. Verschillende andere moties rondom de veestapel in Nederland haalden het niet.

LTO 24 september 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Lagere ODE voor glastuinbouw

Om de energietransitie te bevorderen heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met een verlaging van de ODE-heffing op elektriciteit. Dat is goed nieuws voor de glastuinbouw, maar ook de akkerbouw en fruitteeltsector zijn hierbij gebaat. Al langer wijzen LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland op de negatieve consequenties voor de energietransitie door de hoge tarieven van de heffing. Voor het zomerreces leek er in de politiek al beweging te komen. Met het aangenomen pakket aan financiële maatregelen is dit nu ook concreet geworden. Er wordt daarmee 125 miljoen euro ingezet voor een verlaging van de tweede en derde schijf van de ODE op elektriciteit. Wel wijzen LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland erop dat het gewenste effect van de motie afhangt van de uitvoering. Grote industrie doorlopen ook de drie ODE-schijven waar nu geld voor is gereserveerd. Om de elektrificatie van het MKB daadwerkelijk te bevorderen, moet het geld voor specifiek die groep worden ingezet.

Regulering van arbeidsmigranten

De ChristenUnie en SP kregen een voorstel aangenomen richting een vergunningseis voor arbeidsmigratie. Het voorstel richt zich op regulering van arbeidsmigranten binnen de grenzen van de EU. Gezien de krappe arbeidsmarkt hebben agrarische werkgevers grote moeite om vacatures vervuld te krijgen. LTO Nederland onderstreept daarom juist het belang van arbeidsmigranten voor de sector. Zeker waar het gaat om seizoensgebonden arbeid. De aangenomen motie gaat echter lijnrecht in tegen het vrije verkeer van werknemers in het Europees recht en zal daarmee niet standhouden bij de rechters van het Europese Hof.

Veestapel

BBB vroeg het kabinet om halvering van de veestapel niet meer als optie te zien om het klimaat te verbeteren. Minister-president Rutte gaf aan dat dit nooit een maatregel is geweest in het Nederlandse klimaatbeleid. De motie kreeg daarom geen instemming van de oude coalitiepartijen, maar wist wel steun te krijgen van andere zeven partijen. De BBB-motie om de RAV-lijst (Regeling Ammoniak en Veehouderij) niet meer te hanteren als voorwaarde bij emissiereductie op het agrarisch bedrijf werd eveneens verworpen.

Ook moties van de PvdD om te stoppen met de bouw van nieuwe veestallen en geen vrijhandelsverdragen te sluiten met landen met lagere agrarische productiestandaarden kregen onvoldoende steun. Een motie van de PvdD die wel een meerderheid haalde, was om mestvergisters voortaan uit te sluiten van de SDE++ subsidie. Een zorgelijke uitspraak van de Tweede Kamer. Het ontneemt agrarisch ondernemers een cruciaal middel om maatschappelijk gewenste klimaatdoelen te behalen.

Stikstof

Het demissionaire kabinet liet met de begrotingsstukken de kans liggen om de stikstofuitstoot sneller terug te dringen. In het debat gaf minister-president Rutte aan dat het vervolg op de stikstofaanpak op de formatietafel voor het nieuw kabinet ligt. Maar, als dit proces traag blijft lopen is de Tweede Kamer bij de behandeling van de LNV begroting aan zet. LTO roept de fracties op hiervoor het versnellingspakket Duurzaam evenwicht met beide handen aan te pakken.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.