Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

LTO: Aanvalsplan Landschap biedt kansen langjarige vergoeding agrariërs

Vandaag lanceerde het Deltaplan Biodiversiteitsherstel het Aanvalsplan Landschap. De ambitie van het plan is om in 2050 tot 10% van het landelijk gebied in te richten met landschapselementen. Hiermee wordt de kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse landschap verhoogd, en een bijdrage geleverd aan ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaat en schoon water. Deelname aan het plan is vrijwillig en LTO Nederland vindt het positief dat met het Aanvalsplan, aan boeren en tuinders die meedoen, een concurrerende langjarige vergoedingsstructuur wordt geboden. Cruciaal is wel dat de uitwerking van het plan, zonder enige dwang wordt verankerd in de gebiedsgerichte aanpak.

LTO 30 september 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

“Met het Aanvalsplan wordt het voor grondeigenaren financieel aantrekkelijk gemaakt om mee te doen aan het plan. Voor veel boeren en tuinders kan dat nu en in de nabije toekomst een mooie langjarige vergoeding betekenen. Hoewel het Aanvalsplan niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen, zijn we blij dat binnen het Deltaplan een platform gevonden is om dit plan verder uit te werken met voldoende aanknopingspunten voor boeren en tuinders. Met het plan laten we zien dat de agrarische sector kan en wil bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit in Nederland – en dat het bijdragen aan de verbetering van natuur geen achteruitgang in verdienvermogen hoeft te betekenen.” zegt Edwin Michiels, portefeuillehouder Natuur, Klimaat en Energie bij LTO Nederland.

“Wel is het noodzakelijk dat het Aanvalsplan als totaalpakket wordt omarmd. Het moet een aantrekkelijke optie zijn, mét de nuance en voorwaarden die nu in het plan beschreven zijn. Als delen van het plan in de uitwerking worden losgelaten, bestaat het risico dat het draagvlak voor deelname afneemt. Het plan wordt gepresenteerd in een periode waarin er al ontzettend veel op boeren en tuinders afkomt. Belangrijk is daarom dat, binnen de uitwerking van het NPLG en de daarmee samenhangende gebiedsprocessen, de vrijwilligheid en het verdienvermogen voorop staan en er voldoende vrijheid is om invulling te geven aan het Aanvalsplan Landschap.” vervolgt Michiels.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

LTO Nederland is een van de partners in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Samen met andere vertegenwoordigers van de agrarische sector, ketenpartijen, onderzoekers, natuur- en milieuorganisaties en de financiële sector zijn de handen ineen geslagen om de biodiversiteit in Nederland te vergroten. Belangrijk daarbij is de verbinding tussen biodiversiteit en economische ontwikkeling, en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Zie ook

Aanvalsplan Landschap zet in op 10% landschapselementen in landelijk gebied

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.