Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Koers blijft 1 januari 2023 invoeringsdatum Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen die oproept om vast te houden aan 1 januari 2023 als invoeringsdatum. Het kabinet heeft als voornemen om in november een definitief besluit te nemen over het ontwerp-Koninklijk Besluit. De VNG werkt ondertussen door aan de implementatie van de Omgevingswet.

VNG 14 juli 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De VNG gaat voor 1 januari 2023, zolang dit voor gemeenten haalbaar en werkbaar is. Tijdens de ALV op 29 juni is er gestemd over de motie van Moerdijk 'Omgevingswet mag (nationale) woningbouwambitie niet vertragen’. Deel 1 van de motie is met ruim 90% aangenomen: de oproep aan minister de Jonge om alles op alles te zetten voor de inwerkingtreding op 1 januari 2023.

Wat doet de VNG?

De VNG werkt aan de voorwaarden voor invoering van de Omgevingswet. We zetten alles op alles om systemen te laten werken. We testen veel en lossen problemen op. Essentieel daarin is de beschikbaarheid van alternatieve maatregelen voor onderdelen van de planvormingsketen die nog niet helemaal robuust werken of beoefend kunnen worden.

Tijdelijke alternatieve maatregelen: TAMs

Voor gemeenten die bij de voorbereiding en/of start van de wet nog geen gebruik kunnen maken van het DSO, of delen hiervan, zijn tijdelijke alternatieve maatregelen (TAMs) beschikbaar. Dit houdt in dat de huidige techniek, de uitwisselingsstandaard IMRO, tijdelijk kan worden gebruikt onder de nieuwe wetgeving. Hierdoor kan planvorming doorlopen, zowel vóór inwerkingtreding voor urgente gebiedsontwikkelingen als na inwerkingtreding. Waar nodig worden de komende maanden ook andere TAMs uitgewerkt en getest.

TAM-IMRO is een bekende en functionerende techniek, maar moet nog wel op grootschalig gebruik en impact worden getest. De TAM-IMRO vraagt niet om alternatieve software. Het gaat meer om langduriger gebruik van de bestaande systemen en koppelingen.

Planning TAM-IMRO

Tot en met eind augustus testen we in proeflabs bij een paar gemeenten de technische en juridische functionaliteiten van de TAM-IMRO. Dit geeft meer inzicht in de haalbaarheid en werkbaarheid van de TAM-IMRO voor gemeenten. De bevindingen delen we met u. Als eindproduct bieden we een bijsluiter aan via vng.nl. In deze bijsluiter staan punten die gemeenten gaan helpen bij het nemen van beslissingen. Eind deze week publiceren we op de website van VNG 2 webpagina’s. Een webpagina over de voorbereiding datum inwerkingtreding en een pagina over de TAM-IMRO.

Uiterlijk 15 september moet de TAM beproefd zijn en zal de conclusie over haalbaarheid en werkbaarheid gevoerd moeten worden. Dit als input voor het bestuurlijke overleg. Vervolgens zullen de gemeenten en de VNG zich beraden op stand van zaken, haalbaarheid en werkbaarheid van inwerkingtreding op 1 januari.

Meer informatie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.