Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kleine veranderingen Omgevingsloket voor rijksactiviteiten

Vanaf 1 juli 2024 zijn in het Omgevingsloket een aantal kleine veranderingen voor juridische activiteiten van het rijk. Het gaat om activiteiten voor het opslaan van grond en baggerspecie. Wat dit betekent voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen, leest u in dit bericht.

VNG 10 juli 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Voor wie belangrijk

Werkt u als vergunningverlener bij een gemeente, omgevingsdienst of waterschap? Of bent u daar DSO-beheerder of functioneel beheerder van een vergunning- of zaaksysteem (VTH-systeem)? Dan is onderstaande informatie belangrijk voor u.

Veranderingen voor rijksactiviteiten

Op 1 juli 2024 zijn in het Omgevingsloket de namen veranderd van 2 juridische activiteiten van het rijk. Ook zijn er 2 nieuwe activiteiten beschikbaar. Het gaat om veranderingen voor de milieubelastende activiteit en de lozingsactiviteit voor het opslaan van grond en baggerspecie. Deze activiteiten staan in paragraaf 3.2.4 en paragraaf 4.122 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Bevoegd gezag bepalen in Omgevingsloket

Met deze aanpassing kan het Omgevingsloket beter het bevoegd gezag afleiden voor deze activiteiten. Want in sommige gevallen is het waterschap het bevoegd gezag in plaats van de gemeente. Er is nu een duidelijker onderscheid tussen activiteiten die plaatsvinden in een oppervlakte­waterlichaam en activiteiten waarbij het gaat om zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie.

Meer informatie

Op de website van Aan de slag met de Omgevingswet (1) is in een aantal schema's goed zichtbaar gemaakt wat de veranderde activiteiten zijn.
De nieuwe en aangepaste activiteiten zijn ook beschikbaar in het Overzicht van rijksactiviteiten in het Omgevingsloket met bron in regelgeving (2). Hier vindt u een overzicht van de rijksactiviteiten die in het Omgevingsloket beschikbaar zijn. Per activiteit ziet u de bron in de regelgeving en het soort activiteit.

  1. https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2024/juli/kleine-veranderingen-omgevingsloket/

  2. https://iplo.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-ontvangen-samenwerken/overzicht-rijksactiviteiten-omgevingsloket-bron/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.