Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kennisdag Omgevingswet in gemeente Vlaardingen

Half mei maakten ca. 150 medewerkers van gemeente Vlaardingen kennis met de Omgevingswet. In de Stadsgehoorzaal, de plaatselijke schouwburg, bood Berghauser Pont Academy alle relevante mensen van verschillende afdelingen diverse trainingen aan. Na een gezamenlijke aftrap door de gemeentesecretaris ging men in de ochtend uiteen in 5 verschillende groepen voor een uitgebreide inleiding op de Omgevingswet.

30 mei 2018

Nieuws

De indeling was gebaseerd op de verschillende afdelingen: stedelijke ontwikkeling, vergunningverlening, toezicht en handhaving, stedelijk beheer, maatschappelijke ontwikkeling, middelen en management. Elke groep kreeg een verhaal dat op hen was afgestemd. In de middag waren er 11 kortere sessies waarbij ingezoomd werd op verschillende themas: omgevingsplan, omgevingsvisie, grondeigendom, cultuurverandering, omgevingsvergunning, etc. De betrokkenheid onder de deelnemers was groot en leidde tijdens deze sessies tot veel vragen en discussie.

De kennisdag vormde de start van de week van de Omgevingswet. In deze week van de Omgevingswet stond het samen kennis opdoen, bewust worden en vormgeven aan de implementatie van de Omgevingswet centraal.

Patrick Doodkorte

, programmamanager implementatie Omgevingswet: We staan als gemeente Vlaardingen nog aan het begin van de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Weten wat de wet inhoudt, een bepaalde basiskennis, is volgens ons van belang om samen invulling te geven aan de opgave waarvoor wij als organisatie staan. De kennisdag verzorgd door

Berghauser Pont Academy

heeft zeker in die behoefte voorzien.

De inhoud van de kennisdag is samengesteld door

Berghauser Pont Academy

in nauw overleg met gemeente Vlaardingen.

Artikel delen