Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

De leefomgeving heeft grote invloed op de gezondheid van mensen. De overheid streeft naar een gezonde leefomgeving, maar moet in omgevingsbeleid ook veel andere doelen meewegen. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het Nationaal Milieubeleidskader (NMK) zijn die andere doelen vaak concreter geformuleerd – met harde einddoelen en tussendoelen.

Gezondheidsraad 15 juli 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Daardoor dreigt gezondheid ondergeschikt te raken. De Gezondheidsraad pleit ervoor om ook voor een gezonde leefomgeving concrete einddoelen, tussendoelen en resultaatverplichtingen op te stellen. Ook bij de toepassing van normen om de blootstelling aan schadelijke stoffen te beperken kan de overheid duidelijker sturen op gezondheidswinst. In de praktijk wordt vaak alleen uitgegaan van wat wettelijk is toegestaan. Het doel van gezondheidsbescherming kan daardoor buiten beeld raken. Tot slot pleit de raad voor een betere ondersteuning van decentrale overheden. Zij krijgen onder de Omgevingswet, die naar verwachting begin 2023 in werking treedt, een grotere verantwoordelijkheid voor omgevingsbeleid. De raad adviseert om een afwegingskader te ontwikkelen, waarmee gezondheid expliciet en op gelijkwaardig niveau kan worden afgewogen tegen andere omgevingsdoelen.

Publicaties

Samenvatting Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

Advies Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

Aanbiedingsbrief Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

Persbericht Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.