Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Kamermoties over inwerkingtreding Omgevingswet aangenomen

Op 1 december heeft de Tweede Kamer over een aantal moties rondom de Omgevingswet gestemd. Eén van de aangenomen moties roept op tot het indienen van het Koninklijk Besluit (KB), de laatste stap waarmee de voorgenomen datum van inwerkingtreding definitief wordt.

VNG 2 december 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De afgelopen jaren zijn alle onderdelen van de Omgevingswet behandeld in beide Kamers. Het sluitstuk van de behandeling van het wettelijk stelsel is de voorhang van het KB. Het KB stelt de definitieve inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet vast. De motie Regterschot riep de regering op het KB nog deze maand voor de hangen, zodat de Tweede Kamer op korte termijn kan instemmen met de voorgenomen datum op 1 januari 2022. Dit geeft gemeenten duidelijkheid bij hun laatste voorbereidingen voor de inwerkingtreding. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de minister het KB daadwerkelijk gaat voorhangen in de Kamer. Wij informeren u daar uiteraard over. Ook de Eerste Kamer moet instemmen met het inwerkingtredings-KB.

Voldoende middelen voor de invoering van de wet

Twee andere moties die zijn aangenomen gingen over de kosten die de invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt. De motie Smeulders verzoekt de regering om de wet budgetneutraal in te voeren en de motie Van Eijs roept op om zorg te dragen voor voldoende middelen voor de invoering van de wet. Deze beide moties van de Tweede Kamer onderschrijven de motie die door de leden van de VNG is aangenomen tijdens de ALV van 25 september. Het uitgangspunt van deze motie is dat de VNG het Rijk oproept extra middelen beschikbaar te stellen als blijkt dat de Omgevingswet niet budgetneutraal ingevoerd kan worden. Hieraan ligt een lopend onderzoek ten grondslag.

Stand van zaken Omgevingswet

Twee keer per jaar informeert de VNG haar leden per brief over de stand van zaken rondom de Omgevingswet. U vindt daarin naast uitgebreidere informatie over de bovenstaande onderwerpen ook meer informatie over de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en een korte uiteenzetting van de Route22. Die geeft u inzicht in de belangrijkste mijlpalen tot de invoering van de wet.

Meer informatie

Brief stand van zaken Omgevingswet 2 december 2020

Ingediende moties Nota overleg 25 november 2020

Position paper november 2020

Motie ALV 25 september 2020

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.