Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kamerbrief voortgang versterking VTH-stelsel

Op 10 januari jl. stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de halfjaarlijkse Kamerbrief voortgang versterking VTH-stelsel aan de Tweede Kamer. Met deze brief gaat zij in op de volgende onderwerpen.

Rijksoverheid 3 februari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Allereerst wordt een update gegeven over het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH). Dit programma loopt tot 1 september a.s. De komende maanden worden stappen verwacht in de besluitvorming over de financieringssystematiek en het opzetten van de kennisinfrastructuur. De afgelopen periode zijn 12 omgevingsdiensten gevisiteerd. De overige omgevingsdiensten worden volgend jaar gevisiteerd. Ook worden er stappen gezet in de ontwikkeling van een gedeeld informatiesysteem. Alle activiteiten binnen het IBP VTH staan opgenomen in de voortgangsrapportage. De voortgangsrapportage is als bijlage opgenomen bij de Kamerbrief.

Daarnaast is aangegeven dat de heer Van Aartsen en mevrouw Sorgdrager door de staatssecretaris van IenW zijn gevraagd om een tussentijdse review op het IBP VTH uit te voeren. De onderzoeksvraag is: “Wanneer de ingeslagen richting en de tussentijdse resultaten van het IBP VTH wordt vergeleken met de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen, waar moet de focus van het IBP VTH liggen tot de afloop van het programma?”

De Kamerbrief gaat ook in op de verlenging van de specifieke uitkering aan omgevingsdiensten voor het bijdragen aan (de doelen van) het IBP VTH. Deze specifieke uitkering loopt nu tot eind volgend jaar waarmee er meer tijd is om de gelden te besteden.

De aanpak van milieucriminaliteit komt specifiek aan de orde door nadere toelichting op de eerder beantwoorde Kamervragen over de reclasseringsrol bij bedrijven. Ook de veelplegersaanpak wordt besproken.

Verder gaat de brief inhoudelijk in op twee rapporten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), namelijk over het thematisch onderzoek asbestverwijdering en over de wettelijke advisering door de ILT over omgevingsvergunningen bij grote bedrijven. In het thematisch onderzoek asbestverwijdering heeft de ILT een zevental aanbevelingen opgeleverd, waarop de staatssecretaris van IenW per punt reactie geeft. Beide rapporten zijn als bijlage bij de brief gevoegd.

Tot slot gaat de staatssecretaris van IenW in op het whitepaper van Advocatenkantoor Knoops over 'Contemporary legal and political implications of PFAS pollution’.

De Kamerbrief en de bijlagen vindt u hier.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.