nieuws

Kamerbrief besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit

31-10-2019

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit naar de Tweede Kamer. Het besluit houdt verband met de verplichtstelling van veiligheidsbrillen, aansteeklonten en instructies bij de verkoop van consumentenvuurwerk. Zij licht de Kamer daarbij in over de voorhangprocedure.

Hierbij bied ik u aan het besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met de verplichtstelling van veiligheidsbrillen, aansteeklonten en instructies bij de verkoop van consumentenvuurwerk.


De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure van artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer.
Het besluit treedt vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst in werking. Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting bij het besluit.


Een gelijkluidende brief heb ik heden gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Download: Wijziging Vuurwerkbesluit 2019

Het besluit houdt verband met de verplichtstelling van veiligheidsbrillen, aansteeklonten en instructies bij de verkoop van consumentenvuurwerk.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Cursus Update Handhaving omgevingsrecht

In deze cursus wordt een update gegeven van de jurisprudentie en praktische toepassing van de handhaving omgevingsrecht.

→ Lees meer

Handhaving Omgevingsrecht

→ Lees meer

Gemeentelijke aanpak ondermijning

Deze training geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden. Is de gemeente klaar om ondermijning aan te pakken en worden alle beschikbare instrumenten benut?

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in