Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kamer voor schrappen geborgde zetels bedrijven in waterschappen

Het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en De Groot (D66) over het schrappen van geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen is vandaag aangenomen door de Eerste Kamer. Bij een hoofdelijke stemming, op verzoek van de VVD-fractie, spraken 37 senatoren zich uit voor het voorstel en 32 tegen. Ook is gestemd over een tweetal moties.

Eerste Kamer 30 november 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In het bestuur van een waterschap zit nu, naast gekozen bestuurders, ook een aantal benoemde vertegenwoordigers vanuit de landbouw, het bedrijfsleven en natuurorganisaties. De zetels van deze benoemde vertegenwoordigers worden "geborgde zetels" genoemd. In totaal zitten er per waterschap 18 tot 30 leden in het bestuur. Met dit voorstel wordt het aantal geborgde zetels teruggebracht van zeven tot negen naar vier per waterschap; twee voor boeren en twee voor natuur. In de oorspronkelijke initiatiefwet werd voorgesteld alle geborgde zetels te schrappen. Na amendering door de Tweede Kamer is alleen het schrappen van de zetels voor bedrijven overgebleven.

Moties

Er is ook gestemd over een tweetal moties. De gewijzigde motie-Kluit c.s. verzoekt de regering om - wanneer de wetswijziging niet uiterlijk op 19 december 2022 gepubliceerd wordt in het Staatsblad - het wetsvoorstel gefaseerd in werking te laten treden en het onderdeel waarin wordt geschrapt dat ten minste één lid in het dagelijks bestuur een vertegenwoordiger is met een geborgde zetel per nieuwe bestuursperiode - die aanvangt na de verkiezingen van 15 maart 2023 - in werking te laten treden.

Deze motie is door de Kamer aangenomen. De fracties van OSF, Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, ChristenUnie en 50PLUS stemden voor, de fracties-Otten, PVV, SGP, CDA, VVD, FvD, en fractie-Frentrop tegen.

De motie-Van Dijk c.s. verzoekt de initiatiefnemers met een novelle het initiatiefwetsvoorstel zodanig aan te passen dat ook het bedrijfsleven per waterschap twee geborgde zetels krijgt. Bij de hoofdelijke stemming over deze motie staakten op 22 november de stemmen – 34 senatoren stemden toen voor, 34 tegen. Het Reglement van Orde schrijft in zo’n geval voor dat er een week later opnieuw over wordt gestemd. Hierop besloot een meerderheid van de Kamer om ook de stemming over het wetsvoorstel en over de motie-Kluit c.s. uit te stellen tot 29 november. Bij de nieuwe, eveneens hoofdelijke, stemming werd deze motie verworpen. 33 senatoren stemden voor, 36 tegen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.