Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Kamer steunt wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het wetsvoorstel voorziet in de wettelijke verankering van de door het kabinet aangekondigde structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

Eerste Kamer der Staten-Generaal 9 maart 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De fracties van VVD, CDA, D66, ChrsitenUnie, SP, SGP, 50PLUS en OSF stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van Fractie-Nanninga, GroenLinks, PVV, PvdA, FVD, Fractie-Otten en PvdD stemden tegen.

Voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel werd gestemd over twee moties van senator Faber-van de Klashorst (PVV). De eerste motie over nadere onderbouwing en transparantie daarbij van zogenoemde Standard Data Forms werd verworpen. De fracties van de PVV, de Fractie-Nanninga, SGP, FvD en Fractie-Otten stemden voor de motie. De tweede motie om in afwachting van die onderbouwing niet te stemmen over het wetsvoorstel werd eveneens verworpen. Deze motie werd gesteund door de PVV, de Fractie-Nanninga en de Fractie-Otten.

De motie van senator Van Rooijen (50Plus) over passende seniorenhuisvesting werd aangenomen. De motie werd gesteund door de fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, PvdA,GroenLinks, D66, ChristenUnie, OSF, PvdD, SP en 50PLUS.

De Eerste Kamer stemt dinsdag 16 maart nog over twee tijdens het debat ingediende moties. De eerste motie, van senator Koffeman (PvdD), verzoekt de minister om Lelystad Airport van de lijst van zogenoemde PAS-melders te verwijderen. De tweede motie, eveneens van senator Koffeman, verzoekt de minister om de vergunningaanvraag voor Lelystad Airport op te schorten totdat een nieuw kabinet daarover een besluit kan nemen.

Zie ook

Stikstofaanpak: sterkere natuur, perspectief voor ondernemers

Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.