Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Juridische regels bruidsschat gemeenten geladen op de productieomgeving DSO

De juridische regels van de bruidsschat voor gemeenten zijn geladen op de productieomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze kunt u vinden in het Omgevingsloket als toekomstige regelgeving bij het onderdeel Regels op de kaart.

Aan de slag met de Omgevingswet 28 juni 2023

Blog

Blog

Voor wie is deze informatie belangrijk?

Bent u jurist of bijvoorbeeld regelanalist of projectleider DSO, bij een gemeente? Heeft u een soortgelijke functie bij een softwareleverancier voor juridische of toepasbare regels? Of bij een stedenbouwkundig adviesbureau omdat u voor een gemeente een omgevingsplan maakt? Dan is de onderstaande informatie belangrijk voor u.

Downloadbare sets

Voor alle gemeenten zijn zoals gebruikelijk downloadbare sets van de juridische regels van de bruidsschat beschikbaar. Deze sets kunt u downloaden op Gitlab. Plansoftwareleveranciers kunnen deze sets gebruiken om de bruidsschat voor gemeenten klaar te zetten in de decentrale software.

Enige en definitieve versie bruidsschat voor gemeenten

Deze versie van de juridische regels van de bruidsschat voor gemeenten is de enige en definitieve versie die wordt aangeleverd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Toekomstige wijzigingen moeten gemeenten zelf doorvoeren.

Geen inhoudelijke verschillen ten opzichte van de oefenomgeving

De tekst van de juridische regels van de bruidsschat is gelijk aan die op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het DSO. Er hebben namelijk geen wijzigingen van de juridische regels van de bruidsschat meer plaatsgevonden.

Wel is er sprake van een aantal niet-inhoudelijke verschillen tussen de versie op de oefenomgeving en de productieversie. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

  • Voor de 7 zinkassen-gemeenten wordt op hun verzoek een versie van de bruidsschat geladen zonder extra geometrie; alle regels zijn gekoppeld aan het ambtsgebied.

  • De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2024. Dat betekent dat de bruidsschat in de productieomgeving alleen te vinden is als toekomstige regelgeving. Op de oefenomgeving is de bruidsschat geladen alsof deze al in werking is, om het oefenen beter te ondersteunen.

Een totaaloverzicht van de technische verschillen tussen de productieversie van de bruidsschat en de versie op de oefenomgeving, vindt u in het nieuwsbericht op het Ontwikkelaarsportaal.

Planning laden toepasbare regels bruidsschat op de productieomgeving

We verwachten de toepasbare regels van de bruidsschat voor gemeenten in juli 2023 te laden op de productieomgeving van het DSO. Daarna kunnen gemeenten deze toepasbare regels veranderen of aanvullen.

De toepasbare regels zijn op een aantal punten veranderd naar aanleiding van bevindingen uit tests van de digitale toegankelijkheid (WCAG). Ook is een deel van de toepasbare regels aangepast omdat overheden voor afbeeldingen in toepasbare regels het hostingplatfom Imgur binnenkort niet meer kunnen gebruiken. De gebruiksvoorwaarden van Imgur zijn niet geschikt voor het DSO.

Een overzicht van alle veranderingen vindt u op de pagina Overzicht veranderingen in definitieve versie toepasbare regels bij de bruidsschat.

Planning bruidsschat voor waterschappen

Met de Unie van Waterschappen is afgesproken dat de waterschappen tot 15 november 2023 de tijd hebben om zelf een waterschapsverordening te publiceren op de productieomgeving, waarin de bruidsschat is verwerkt. Waterschappen die zelf een waterschapsverordening publiceren, krijgen geen bruidsschat. In december 2023 worden de juridische en toepasbare regels van de bruidsschat geladen in de productieomgeving voor alle waterschappen die dan nog geen eigen waterschapsverordening hebben gepubliceerd. Zij kunnen gebruikmaken van het overgangsrecht. En kunnen na inwerkingtreding alsnog de bruidsschat vervangen door hun eigen regelgeving.

Wijzigen juridische regels bruidsschat door gemeenten

Gemeenten mogen de juridische regels van de bruidsschat pas definitief wijzigen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zij mogen wel al ontwerpwijzigingen van het omgevingsplan ter inzage leggen. Dit kan door deze wijzigingen via de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) te publiceren.

Hiervoor moeten ze werken met een softwareleverancier die voldoet aan de basischeck voor het muteren van de bruidsschat. Bovendien moet de eerste gemeente die een mutatie publiceert met de software van een leverancier dit onder begeleiding (attended) doen.

Wilt u een ontwerpwijziging publiceren? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Als u de eerste bent met dit verzoek, dan kan uw leverancier de planning melden bij de helpdesk van KOOP. Dan kan aan de kant van het DSO worden meegekeken of alles goed gaat. Is de publicatie succesvol? Dan kunnen alle volgende klanten van dezelfde leverancier een mutatie van het omgevingsplan publiceren zonder begeleiding (unattended).

Het overgangsrecht rond het omgevingsplan bepaalt wanneer u op zijn vroegst de juridische regels van de bruidsschat vervangen kunt hebben door eigen regels. Dit kan op zijn vroegst 4 weken na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De toepasbare regels die bij de bruidsschat horen, kunt u wel voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen of aanvullen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.