Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Is uw college en gemeenteraad voorbereid op de Omgevingswet?

Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Dit heeft invloed op de dienstverlening binnen het fysieke domein. Hoe gaat uw gemeente om met ruimtelijke initiatieven in de beginperiode van de transitiefase? Gaat u direct het Omgevingsplan wijzigen of kiest u ervoor om zoveel als mogelijk te werken met ‘Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten’ (de zogenoemde BOPA’s)? Door deze keuze kan de verhouding tussen het college en de (nieuwe) raad veranderen. Het is daarom raadzaam om hier goede afspraken over te maken.

11 maart 2022

Bij het maken van deze afspraken spelen verschillende factoren een rol, zoals de capaciteit binnen de huidige RO-afdeling, de samenwerking met de Omgevingsdienst en de huidige wijze waarop met initiatieven binnen het fysieke domein wordt omgegaan.

Raadsbesluiten

Wilt de raad het adviesrecht uitoefenen in bepaalde (buitenplanse) gevallen? Voor inwerkingtreding van de Omgevingswet dient de raad het besluit hierover genomen te hebben. Onder de Omgevingswet komt de verklaring van geen bedenkingen namelijk te vervallen. Ook kan de raad ervoor kiezen om bepaalde wijzigingen van het Omgevingsplan te delegeren aan het college. Het is aan te bevelen om dit minimaal te regelen voor technische wijzigingen en wijzigingen die zijn ingegeven door hogere wet- en regelgeving.

Tot slot kan de raad ervoor kiezen om participatie voor bepaalde (categorieën van) BOPA’s verplicht te stellen voor de initiatiefnemer. De raadsbesluiten over het adviesrecht en de verplichte participatie maken onderdeel uit van de ‘Minimale actielijst’ van de VNG (eis 3).

Ga in gesprek!

Ga tijdig het gesprek aan met het college en de raad. Neem ze mee in de theorie en ga daarna bij voorkeur in een praktijksessie aan de slag met casuïstiek uit uw gemeente. Zo maakt u de theorie concreet en gaat het voor college- en raadsleden meer leven!

Publicaties

Factsheet Adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen van het Omgevingsplan

Participatie binnen de Omgevingswet: een toelichting voor raadsleden

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.