Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Inzet Stikstof - Bouwend Nederland Regio Noord

Bouwend Nederland regio Noord is constructief in gesprek met de Noordelijke provincies over het stikstofdossier. Bouwend Nederland spreekt met de Noordelijke bestuurders over oplossingen voor de PAS problematiek op korte en lange termijn. Onderstaand vindt u waar Bouwend Nederland op inzet. De beste oplossing blijft wat hen betreft een zo spoedig mogelijk vastgestelde drempelwaarde.

Bouwend Nederland 13 juli 2020

Nieuws

Verleasen van stikstofruimte

Hoewel wij niet negatief tegenover het principe staan, hebben wij wel een groot voorbehoud. Wij hebben vraagtekens bij de juridische toelaatbaarheid van een dergelijke constructie. Voor zover wij weten is een dergelijke constructie enkel toegestaan indien daar een wettelijke basis voor is, zoals bij de handel in CO2 emissierechten. Voor stikstof bestaat een dergelijk wettelijk kader (nog) niet.

Bovendien: de provincie kan drempelwaarden instellen. Voor tijdelijke depositie (waar verleasen over gaat) tijdens het bouwproces is uitstekend juridische en ecologisch te onderbouwen dat deze geen significant negatieve effecten hebben. Door het instellen van een (lage) drempelwaarde voor tijdelijke deposities zijn complexe en kwetsbare constructies als verleasen niet nodig. 

De drempelwaarde biedt geen oplossing voor de gebruikersfase van bouwprojecten. De bouw van bijvoorbeeld nieuwe wegen, industrie, grote nieuwe woonwijken, ziekenhuizen en grote kantoren leidt na ingebruikname tot een structurele uitstoot van stikstof. Hiervoor is structurele ruimte nodig die gecreëerd kan worden door investeringen in sanering, saldering of innovaties van stikstofbronnen die een relatief grote bijdrage leveren aan de stikstofdepositie. De ruimte die vrij komt bij sanering of saldering zal in een goed functionerend Stikstof Registratiesysteem onder regie van de provincie moeten komen.

Extern salderen

Veel aangekondigde maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt in concreet beleid. Daar moet nu volop aan gewerkt worden, zodat de markt niet verder stagneert. Wil er überhaupt ruimte komen voor nieuwe infrastructuur en andere investeringen, dan zal snelle invoering van extern salderen absoluut noodzaak zijn. Op die wijze kan de winst die wordt behaald door bijvoorbeeld de uitkoop van veehoudende boeren worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van mobiliteit, maar ook woningen, utiliteitsbouw en de verdere verduurzaming van Nederland. Het moet dus geborgd worden dat de ruimte die ontstaat, waar hij ook gevonden wordt, voor alle sectoren toegankelijk zijn. De minister geeft in haar Kamerbrief de ruimte aan provincies om meer regie te hebben op dit proces. Wij willen dan ook graag benadrukken dat wij voorstander zijn van extern salderen en denken graag mee in de verdere uitwerking.

Om de problemen structureel op te lossen op de lange termijn is het volgende nodig:

  • Bronbeleid, zodat de uitstoot van stikstof de komende jaren daalt;

  • Extra budget naar natuurherstel en -behoud

Als het Kabinet hiertoe beslist kan ook voor de gebruiksfase van vastgoed en infrastructuur een drempelwaarde worden ingesteld. Hiermee zullen vrijwel alle projecten weer vergund kunnen worden

Daarnaast hebben we nu ook te maken met de coronacrisis. Laten we er voor zorgen dat dit niet een nog grotere economische crisis wordt. De bouw, infrastructuur, maar ook de industrie zijn motoren die de economie draaiende houden. Wij pleiten er dus voor om er alles aan te doen om de banen in deze sectoren te behouden, zodat ook de verwante sectoren hier van kunnen profiteren.

Update 13-07:

Inmiddels heeft er een Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden tussen het Inter Provinciaal Overlegorgaan (IPO) en de minister. Hier werd onder andere gesproken over extern salderen. De provincies nemen na de zomer een besluit wanneer extern salderen met veehouderijen open gesteld kan worden. De provincies willen hier een aantal waarborgen voor. In de regio zijn we hier goed over in gesprek.

De provincie Drenthe is voornemens om samen met Bouwend Nederland en VNO-NCW een challenge te organiseren voor innovatieve oplossingen om stikstofdepositie te reduceren. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.