Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Inzameling en verwerking E-waste kan beter

Inspectie Leefomgeving en Transport 19 april 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

VTH-stelsel

Deze conclusie trekt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het eerste onderzoek over het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op milieugebied. De ILT is een van de partijen uit het interbestuurlijk programma versterking VTH (IBP). Samen met de andere betrokken partijen in het stelsel vindt de ILT het belangrijk dat het stelsel van VTH beter gaat functioneren. De ILT is gevraagd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om thematische en signalerende onderzoeken te doen. Met de onderzoeken geeft de ILT inzicht in het functioneren van het stelsel in de praktijk en mogelijkheden voor verbetering van het stelsel.

E-waste dossier

In het ILT-rapport zijn meerdere conclusies opgenomen die vooral te maken hebben met de samenwerking tussen de verschillende partijen in het stelsel en de onderlinge kennisdeling. De samenwerking tussen de verantwoordelijke omgevingsdiensten in de vergunningverlening, toezicht en handhaving kan beter op het e-waste dossier. Het kennisniveau wisselt en de deskundigheid van de verschillende partijen in het stelsel verschilt. Het onderling uitwisselen van kennis en informatie is noodzakelijk om milieurisico’s te voorkomen.

Lekstromen

Verder is onvoldoende zicht op lekstromen in de keten rondom e-waste. Deze afvalstroom komt nog vaak bij illegale bedrijven terecht die geen vergunning hebben voor inzameling en verwerking. Effectieve monitoring van de afvalstromen met de door de sector gerapporteerde data is nu niet mogelijk. De beschikbare data in registratiesystemen blijken onvoldoende nauwkeurig en onvolledig om de keten goed te kunnen monitoren. 

Samenwerking

De ILT gaat wat betreft e-waste door met het lopende ketentoezichtproject waarbij ook de samenwerking met omgevingsdiensten en andere partners verder wordt versterkt. Daarnaast blijft de ILT toezien op de gehele keten van AEEA, van producent tot de eindverwerkers, en let op de juiste verwerking van elektronisch afval door de sector.

Dit is een eerste themaonderzoek in een reeks van onderzoeken die nog gaan komen. De ILT gaat de komende periode op meer inhoudelijke milieuthema’s naar de werking van het VTH-stelsel kijken.

Publicatie

Eindrapport inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.