Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Internetconsultatie voor actualisatie van energiebesparings- en informatieplicht

Op 17 november 2021 is de internetconsultatie gepubliceerd voor de actualisatie van de energiebesparingsplicht en informatieplicht. Deze actualisatie zorgt voor meer energiebesparing en CO2-reductie en een gelijk speelveld voor bedrijven en instellingen die hiermee aan de slag moeten. U kunt tot 15 december reageren op de consultatie.

Aan de slag met de Omgevingswet 17 november 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De internetconsultatie gaat over artikel 5.15 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Internetconsultatie energiebesparing Bal(verwijst naar een andere website)) en artikel 3.84 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Internetconsultatie energiebesparingsplicht Bbl(verwijst naar een andere website)).

Deze besluiten worden om juridische redenen apart geconsulteerd, maar er wordt naar elkaar verwezen.

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben de consultatie in overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en bevoegd gezag voorbereid

Doel actualisatie

Het doel van de actualisatie van de energiebesparingsplicht is meer energiebesparing en CO2-reductie en een gelijk speelveld voor bedrijven en instellingen. Hiertoe wordt de toepassing van de plicht bij vergunningplichtige bedrijven verbeterd, worden ETS-bedrijven opgenomen in de doelgroep en wordt de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid verbeterd.

Om de plicht toekomstbestendig te maken en uit te breiden met CO2-reductie, worden maatregelen over opwek van hernieuwbare energie op eigen locatie en de overstap op een andere energiedrager, mits deze CO2 reduceert, verplicht wanneer dit een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar heeft

Indienen reacties

Reacties die over beide besluiten gaan hoeven slechts 1 keer te worden ingediend. EZK en BZK verwerken samen de reacties. Reacties op de voorgestelde aanpassingen zijn welkom tot en met 15 december 2021.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.