Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

In gesprek met een beweger: Valentin Thonen, GIS-adviseur bij De Essentie

Valentin Thonen is sinds kort GIS-adviseur bij De Essentie. Hij visualiseert en analyseert complexe data voor gebiedsontwikkeling. "Met name de continue uitdaging om op een efficiënte en logische manier de ‘puzzel’ op te lossen (intellectuele uitdaging) trok mij hierin erg aan.

14 augustus 2023

Interviews

Interviews

Waarom heb je deze stap in je carrière gezet?

“Na het behalen van mijn masterdiploma op het gebied van plantwetenschappen en entomologie (biologische gewasbescherming door de inzet van insecten) aan de universiteit Wageningen, heb ik een jaar gewerkt voor Signify. Ik werkte hier in het horticulture team, dat zich bezighield met de ontwikkeling en de verkoop van LED armaturen voor de glastuinbouw.

Hoewel deze eerste functie mij veel heeft gebracht op het gebied van professionele ontwikkeling, was het eigenlijk al vanaf het begin voor mij duidelijk dat deze functie niet voor de lange termijn zou zijn. Zo was deze functie mij te commercieel en was er te weinig uitdaging. Daarnaast heb ik gedurende deze tijd ondervonden dat de glastuinbouw een vrij conservatieve sector is, hetgeen mij ook niet erg lag.

Dit tezamen heeft er toen tot geleid dat het voor mij duidelijk was dat ik niet in de glastuinbouw sector wilde blijven werken, wat uiteindelijk de aanleiding heeft gevormd voor het maken van een cariere switch in de richting van GIS.”

Wat voor ervaring(en) neem je mee vanuit je eerdere functie die nu goed van pas komt/komen?

“In mijn oude functie merkte ik dat veel oudere collega’s geen idee hadden van het feit dat moderne IT tools zoals het programmeren van bepaalde python scripts van meerwaarde kunnen zijn voor de organisatie. Zo kunnen doormiddel van automatisering een aantal werkzaamheden die van meerwaarde zijn maar voorheen niet rendabel waren, nu opeens wel rendabel zijn. Dit probeer ik nu ook bij De Essentie te introduceren.

Tijdens mijn bachelor biologie aan de Radboud universiteit was er een GIS introductie keuzevak, waarin je leerde hoe GIS ingezet kan worden om ecologische vraagstukken op te lossen. Ik vond dit vak toen dermate leuk dat ik hier altijd een erg goede herinnering aan heb overgehouden.

Met name de continue uitdaging om op een efficiënte en logische manier de ‘puzzel’ op te lossen (intellectuele uitdaging) trok mij hierin erg aan. Dit heeft uiteindelijk er later toe geleid dat ik besloten heb om een carrière switch te maken in de richting van GIS.”

Wat zijn de grote uitdagingen bij gebiedsontwikkeling anno 2023?

“Wanneer je iets wilt ontwikkelen zijn er veel regels en voorwaarden waar je aan moet voldoen. Hiervoor moet je dan vaak verschillende onderzoeken (laten) uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een ecologische quick scan of momenteel erg actueel: het toetsen of dat de beoogde ontwikkeling zal leiden tot stikstof depositie op een Natura 2000-gebied.”

Wat voor rol speelt GIS bij het aanvliegen van deze uitdagingen?

“GIS wordt met name gebruikt voor het visualiseren van de verschillende aspecten waar rekening mee moet worden gehouden gedurende gebiedsontwikkeling. Hierbij kun je denken aan het maken van kaarten van wie eigenaar is van welke grond, of een kaart van de voortgang van het vrijgeven van de grond betreft explosieven, etc.

Wat betreft stikstof bijvoorbeeld, maak ik momenteel vaak kaarten aan de hand van de AERIUS rekenresultaten om zo een goed visueel overzicht te geven van waar de kansen of knelpunten liggen voor stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden.”

Welke (toekomstige) ontwikkelingen/trends ontwaar je binnen gebiedsontwikkeling en GIS en welke moeten we hoe dan ook in de gaten houden de komende tijd? 

“Ik zie meerdere ontwikkelingen die momenteel gaande zijn binnen het GIS-vakgebied. Allereerst denk ik dat de GIS-sector in de toekomst steeds minder afhankelijk zal zijn van ESRI, met haar producten zoals ArcGIS Pro. Je ziet namelijk dat sinds begin 2000 dat de opensource mogelijkheden langzamerhand steeds dichter in de buurt komen van de mogelijkheden met ArcGis Pro.

Hierbij kun je denken aan opensource tools zoals: QGIS, postgresql + postgis, geoserver, en leaflet. Je ziet hierbij dat GIS ook steeds meer verweven raakt met de moderne data science en dat hierdoor het aandeel programmeren (hoewel altijd al aanwezig was) steeds belangrijker wordt.

Daarnaast zie ik ook de trend gaande dat AI ook steeds meer toegepast wordt binnen GIS, met name op het gebied van remote sensing. Ontwikkelingen op het gebied van image segmentation zoals wellicht ‘mask r-cnn’ hebben grote potentie.”

Als je niet in dit domein werkzaam was, welk beroep had je dan het liefst beoefend?

“Dan had ik denk ik graag voor de overheid als GIS-specialist willen werken. De overheid houdt enorm veel ruimtelijke data bij voor van alles en nog wat. Denk aan data/kaarten betreft wegen, straten, no-fly zones, type bodem, NAP hoogte, et cetera.

Dit is voor een GIS-specialist dan ook een soort van snoepwinkel, want hoe meer data er beschikbaar is hoe meer er mogelijk is en dus des te uitdagender en beter het is.”

Welk boek over gebiedsontwikkeling en/of GIS zou iedereen moeten lezen?

“Ik vind zelf het boek An introduction to geographic information systems een erg goed beknopt boek om een goede eerste indruk te krijgen van wat GIS nou precies inhoudt en een idee te geven van wat je er mee kunt.”

Wie of wat inspireert je en waarom?

“Wat voor mij een grote drijfveer vormt is dat ik wil bijdragen aan de wereld in een betere gezondheid achterlaten aan de volgende generatie. GIS-toepassen binnen het kader van verduurzaming vormt dan ook voor mij een grote drijfveer.”

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.