Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Huisvestingswet: urgentie niet combineren met lokale binding

Het wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet bevat veel goede elementen, maar we zien ook aandachtspunten. Zo zouden urgente situaties niet moeten worden meegeteld bij de limiet van 50% voor woningtoewijzingen op basis van sociale of economische binding. Dat is een van de punten in onze reactie aan de Kamer.

VNG 7 november 2022

 

Maatschappelijke of economische binding

We vinden het een redelijk percentage om tot 50% van de woningtoewijzingen te laten toekennen op basis van sociale of economische binding. Daarmee wordt geborgd dat ook woningzoekenden zonder economische of sociale binding een reële kans op huisvesting hebben.

Urgentiecategorieën niet meetellen voor lokale binding

Nieuw in dit wetsvoorstel is dat urgentiecategorieën waarvoor een bindingscriterium geldt, meegeteld moeten worden binnen die 50%. En daar ontstaat een probleem. Door deze 2 verschillende categorieën (urgenten en woningzoekenden met een lokale binding) bij elkaar te nemen, is de kans reëel dat (een flink deel van) dit percentage opgaat aan het huisvesten van mensen met urgentie. Wij pleiten er daarom voor om urgenties buiten de limiet voor lokale binding te houden.

Overige punten in onze reactie

Goedkope koop (weer) in de huisvestingsverordening

Een van de meest in het oog springende voorstellen is om koopwoningen tot aan de NHG-grens opnieuw onder de werking van de huisvestingsverordening te laten vallen. Wij zijn hier een groot voorstander van. Wel pleiten we voor meer regionaal maatwerk.

Onderbouwen van schaarste niet nodig

We stellen voor om ‘schaarste’ als criterium om een verordening vast te stellen, te schrappen en gemeenten de mogelijkheid te geven zonder deze eis een verordening vast te stellen. Ook de eis om advies te vragen aan de provincie kan wat ons betreft vervallen. Die leidt immers tot administratieve rompslomp en vertraging.

Huisvestingsvergunning eenvoudiger

Tot slot willen gemeenten dat in het wetsvoorstel de mogelijkheid wordt opgenomen om op een eenvoudigere manier een huisvestingsvergunning te verstrekken aan bijvoorbeeld statushouders en urgent woningzoekenden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.