Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Hoe stuur je op circulair bouwen zonder grondbezit?

Circulair bouwen komt bij veel gemeente steeds hoger op de agenda. In de bouw worden veel grondstoffen gebruikt die veel CO₂ uitstoten en een grote impact hebben op onze leefomgeving. Maar hoe stuur je als gemeente op circulair bouwen als je zelf geen grondbezit hebt en dus afhankelijk bent van marktpartijen?

22 november 2022

Onze vorige blog ging over het beleid dat je als gemeente kan maken om op circulair bouwen te sturen als je geen grondbezit hebt. Daarin lees je dat een gemeente meer mogelijkheden heeft dan alleen het verleiden van marktpartijen.

In deze blog lees je de mogelijkheden om als projectmanager te sturen op circulair bouwen als de gemeente geen grondbezit heeft.

Stap 1 Verweef circulair bouwen zo vroeg mogelijk in het project

Het is belangrijk om circulair bouwen vroegtijdig te agenderen en te verweven in de plannen. Maak scherp waarom jouw gemeente een circulair gebied beoogt en wat de concrete ambities zijn voor het project.

Dit is een uitwerking van de Omgevingsvisie op projectniveau. Vervolgens leg je de ambities vast in een intentieovereenkomst met de ontwikkelende partij.

Stap 2 Vertaal de visie naar uitgangspunten

De volgende stap is om in een Nota van Uitgangspunten de ambities uit te werken naar eisen voor het ontwerp. Wij doen dat aan de hand van ‘bouwstenen’ om circulaire gebiedsontwikkeling te concretiseren en per bouwsteen de ambitie uit te werken naar prestatie-eisen.

Daarnaast kun je ook met het beeldkwaliteitsplan sturen op meer natuurlijke en hergebruikte materialen. Bij het opstellen van het Omgevingsplan kun je regels opnemen waarin je verwijst naar de natuurlijke en hergebruikte materialen in het beeldkwaliteitsplan.

Stap 3 Vastleggen in overeenkomsten en het omgevingsplan

De vervolgstap is het vastleggen van de circulaire uitgangspunten in de anterieure overeenkomst. Het kostenverhaal is een belangrijke stap in de anterieure overeenkomst.

Als gemeente kun je de investeringen in de circulaire openbare ruimte rondom het gebied verhalen op initiatiefnemers, of ervoor te kiezen de openbare ruimte zelf aan te leggen volgens circulaire principes.

Ook is het mogelijk om korting te geven op de bijdrage aan het fonds bovenwijkse voorzieningen als circulaire maatregelen van de ontwikkelende partij bijdragen aan de opgaven in de omgevingsvisie en dit de gemeente elders geld bespaart.

Stap 4 Toets het ontwerp en uitvoering

In deze stap toets je met name het ontwerp aan de afgesproken circulaire eisen. Ter voorbereiding op de bouw moeten er soms sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Onder de Omgevingswet kunnen maatwerkvoorschriften meegegeven worden aan de sloopmelding die circulair slopen stimuleren.

Daarnaast is het mogelijk om met een regel in het Omgevingsplan te vragen om in het BLVC-plan nader uit te werken hoe afval, CO2-uitstoot en transportbewegingen tijdens de bouwperiode beperkt worden.

Naast dat een gemeente met beleid kan sturen op circulair bouwen kan een gemeentelijk projectmanager dit dus ook in projecten. Er is meer mogelijk dan alleen het verleiden van partijen om meer te doen dan het Bouwbesluit al voorschrijft.

Zie ook

Zo maken bedrijven en gemeenten van circulair bouwen het nieuwe normaal

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.