Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Hinder door een zonnepark, wanneer bent u belanghebbende?

Op steeds meer plekken in Nederland verschijnen zonneparken, zonneweides of zonnevelden. Dit zijn grote oppervlakken met zonnepanelen op een weiland, langs de snelweg, drijvend in het water of op een andere locatie. Zonneparken leveren groene energie. Zonneparken kunnen echter ook hinder opleveren. Hinder kan bijvoorbeeld bestaan uit aantasting van uw uitzicht, schitteringen, reflectie, verkeer, of geluidsoverlast van de transformatoren.

29 januari 2021

Bent u belanghebbende?

Om bij de bestuursrechter op te kunnen komen tegen de besluiten (bijvoorbeeld een bestemmingsplan, omgevingsvergunning e.d.) over een zonnepark moet u belanghebbende zijn. U moet rechtstreeks geraakt worden door het besluit en een objectief, actueel, eigen en persoonlijk belang hebben dat u voldoende van anderen onderscheidt. Degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen van het besluit ondervindt, is in beginsel belanghebbende tenzij er geen gevolgen van enige betekenis zijn. Relevante factoren daarbij zijn afstand, zicht, planologische uitstraling en milieugevolgen.

Visuele hinder

De bestuursrechter vindt zicht op het zonnepark erg belangrijk. Als het zonnepark bijvoorbeeld door groen wordt afgeschermd of ver van uw woning staat, wordt visuele hinder niet van betekenis geacht. Wanneer de afstand precies te groot is, is niet in het algemeen te zeggen. Dit is namelijk ook afhankelijk van de omgeving. Als sprake is van een open landschap kan bijvoorbeeld bij 450 meter afstand toch sprake zijn van belanghebbendheid.

Andere soorten hinder

Als er geen zicht op het windpark is, leidt dat ertoe dat schittering en reflectie ook niet aan de orde zijn. Er kan dan nog wel sprake zijn van ander hinder, zoals geluidshinder of extra verkeersbewegingen, maar die dient dan wel van enige betekenis te zijn. Doorgaans zijn de verkeersbewegingen vanwege een zonnepark beperkt.

Planschade

Komt er een zonnepark bij u in de buurt of is dit er al, dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor tegemoetkoming in de planschade. Uw woning kan namelijk in waarde dalen door het zonnepark. Planschade moet u aanvragen binnen 5 jaar nadat het schadeveroorzakend besluit onherroepelijk is geworden. Meer informatie over planschade leest u hier.

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.