Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Het voorkeursrecht is populair

Het voorkeursrecht van koop is een instrument dat overheden Rijk, provincies, gemeenten) kunnen inzetten om hun ruimtelijke plannen te helpen realiseren. Het houdt in dat de overheid het recht krijgt om als eerste een stuk grond of een gebouw te kopen, als de eigenaar dat wil verkopen. Zo kan de overheid regie houden op het grondverkeer en bijvoorbeeld prijsopdrijving voorkomen. Meer informatie is te vinden op onze website.

18 december 2023

Blog

BlogGedurende de crisisjaren, globaal tussen 2008 en 2016, stond de woningbouw in Nederland op een laag pitje. Gemeenten hadden een overschot aan ontwikkellocaties en daardoor was het voor ontwikkeling beschikbaar krijgen van nog meer grond landelijk gezien geen grote opgave. De inzet van het instrument voorkeursrecht werd in deze periode tot een minimum beperkt. Door ook tijdens deze periode de kennis aan boord te houden en waar mogelijk in de praktijk te brengen, zijn wij in staat gebleven om het vestigen van een voorkeursrecht van begin tot eind te verzorgen. Het op de juiste manier opstellen en publiceren van de noodzakelijke stukken en tekeningen is een taak die nauwgezet moet worden volbracht. De afgelopen jaren beleeft het voorkeursrecht een ware ‘revival’ en maakt het begeleiden van de vestiging van voorkeursrechten weer een belangrijk onderdeel uit van onze dagelijkse praktijk. 

Sinds de zomer van 2023 merken wij een nog sterkere toename van het aantal vragen om het voorkeursrecht te vestigen. De komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 stelt hieraan bijzondere eisen. Immers, onder werking van de Omgevingswet wordt het voorkeursrecht op een aantal punten gewijzigd, zie daarvoor ook dit artikel. Een besluit van het college van B&W (in geval het een gemeentelijk voorkeursrecht betreft) om het voorkeursrecht te vestigen kan binnen enkele dagen worden voorbereid en wordt nu nog volgens de Wet voorkeursrecht gemeenten genomen. De binnen drie maanden daarna volgende bestendiging van dat besluit door de gemeenteraad zal echter plaats vinden volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet. De stukken die aan dat besluit ten grondslag liggen, moeten dus ook volgens de nieuwe werkwijze worden opgesteld. 

Als gevolg van de grote vraag vanuit de markt hebben wij nu reeds uitgebreide ervaring kunnen opdoen met het vestigen van het voorkeursrecht onder de Omgevingswet. Wij kunnen onze dienstverlening op dit gebied na 1 januari 2024 dan ook naadloos voortzetten. Mocht u hierover vragen hebben of wilt u weten wat het voorkeursrecht voor uw gebiedsontwikkeling kan betekenen? Neem dan gerust eens contact met ons op. Wordt er een voorkeursrecht op uw grond gevestigd? Ook dan kunt u uiteraard bij ons terecht.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.